Liga Muzułmańska w RP to związek wyznaniowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zrzeszający polskich muzułmanów, a także muzułmanów posiadających obywatelstwo polskie oraz muzułmanów ze stałym i czasowym pobytem w Polsce.

Celami statutowymi Ligi jest: szerzenie idei islamu, nauka i utrwalenie zasad religii islamu, sprawowanie muzułmańskich obrzędów religijnych, budowanie i zarządzanie ośrodkami kultu religii muzułmańskiej zgodnie z potrzebami Ligi, reprezentowanie interesów członków Ligi na forum krajowym i międzynarodowym, integracja ze społeczeństwem polskim z zachowaniem tożsamości muzułmańskiej, podjęcie pozytywnej i kreatywnej współpracy w różnych sferach życia w ramach społeczeństwa polskiego, pomiędzy członkami Ligi i wyznawcami innych religii oraz obrona praw człowieka, zwalczanie wszelkich przejawów rasizmu i nietolerancji.

Liga dąży do realizacji swych celów poprzez: organizowanie życia religijnego w celu zaspokojenia potrzeb religijnych członków Ligi, organizowanie konferencji i wykładów, emitowanie w radiu i telewizji programów religijno-moralnych, społecznych i kulturalnych, prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej, publikowanie artykułów i traktatów, w tym przetłumaczonych na język polski książek i innych wydawnictw, budowanie meczetów, domów modlitwy, zakładanie i rozszerzanie cmentarzy oraz prowadzenie ksiąg parafialnych (śluby, pogrzeby).

Liga została założona 14 kwietnia 2001 roku. 6 stycznia 2004 roku Liga Muzułmańska w RP została zarejestrowana w Departamencie Wyznań i Mniejszości Narodowych przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz oficjalnie wpisana do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.

Liga powstała z inicjatywy polskich muzułmanów w odpowiedzi na rosnącą ich liczbę w Polsce oraz duże potrzeby społeczności muzułmańskiej.

Liga Muzułmańskiej w RP - Oddział Mazowiecki w Warszawie
aleja Bohaterów Września 23 Warszawa, Polska
Numer telefonu: 0048 61 864 10 48
Numer telefonu: 0048 785 187 738
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
sekretariat Rady Imamów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
biuro prasowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.islam.info.pl/contact-page/