Ambasada Królestwa Niderlandów informuje o wydarzeniach kulturalnych i gospodarczych dotyczących kwestii Niderlandów w Polsce, prowadzi doradztwo prawa celnego i rozwiązuje sprawy konsularne.

Ambasada otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-13.00 i 14.00-17.00.

Dział Konsularny przyjmuje wnioski wizowe od poniedziałku do czwartku w godz. 09.00 - 12.00 (odbiór paszportu dopiero w dniu następnym po złożeniu wniosku w godz. 15.00-15.30), zaś kwestie paszportowe i inne rozwiązywane są od poniedziałku do czwartku w godz. 09.00-12.00 i 14:00-16.00.


Ambasada Królestwa Niderlandów
ul. Kawalerii 10
00-468 Warszawa

Kontakt:

  • tel. 22 559 12 00
  • fax. 22 840 26 38

www.nlembassy.pl
https://www.facebook.com/nlembassypl