Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Wietnamczyków w Polsce powstało w 1986 roku, w kilkadziesiąt lat po pierwszej fali emigracji wietnamskiej do Polski. Dziś Wietnamczycy w Warszawie stanowią jedną z najliczniejszych społeczności imigranckich zamieszkujących miasto.

Warszawscy Wietnamczycy to zarówno emigranci ekonomiczni, jak i polityczni. Są pośród nich przedstawiciele wszystkich klas społecznych, nie wyłączając wybitnych uczonych, artystów i działaczy społecznych. Wietnamczycy stanowią zintegrowane ze sobą społeczeństwo, połączone z Polską wspólnym losem walki o wolność poglądów i wyrażania myśli.

Więcej o losach i sytuacji tej społeczności imigranckiej można przeczytać m.in. na stronie internetowej Stowarzyszenia Nigdy Więcej: www.nigdywiecej.org/pdf/pl/pismo/14/wietnamczycy_w_polsce.pdf


Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Wietnamczyków w Polsce

tel.: 22 621 51 09
adres: Marszałkowska 45/49
https://rejestr.io/krs/34660/towarzystwo-spoleczno-kulturalne-wietnamczykow-w-polsce-z-siedziba-w-warszawie