Organizacja zajmuje się budowaniem i rozwijaniem dobrosąsiedzkich stosunków współpracy i przyjaźni pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a krajami na wschód od Bugu.

Celami Stowarzyszenia są w szczególności:

  • Podejmowanie inicjatyw, działań oraz kształtowanie postaw przyczyniających się do budowania i rozwoju dobrosąsiedzkich stosunków, współpracy i przyjaźni na zasadach równości, wzajemnych korzyści, zaufania i szacunku między społeczeństwem polskim i społecznościami państw za wschodnią granicą Polski, Polakami tam zamieszkującymi oraz mniejszościami narodowymi tych państw mieszkającymi w Polsce.
  • Działania na rzecz lepszego poznania, wzajemnego zrozumienia i zbliżenia mieszkańców Polski i państw zza wschodniej granicy, szerzenie rzetelnej informacji i wiedzy o historii, tradycjach, kulturze, gospodarce i dniu dzisiejszym państw i narodów, przezwyciężanie wzajemnych uprzedzeń i zaszłości obciążających nasze stosunki.
  • Promowanie i wspieranie współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej między krajami, podmiotami gospodarczymi i osobami, ukazywanie znaczenia tej współpracy i wzajemnych korzyści dla bieżących interesów i rozwoju gospodarczego.
  • Inicjowanie i popieranie współpracy naukowej, oświatowej, kulturalnej i turystycznej między instytucjami, placówkami kultury i nauki, szkołami i organizacjami, wzbogacającej wzajemnie potencjał kulturalny i intelektualny społeczeństw pozwalającej tworzyć nowe wartości materialne i duchowe. 

Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód
ul. Marszałkowska 115
00-102 Warszawa
tel. 22 826 15 31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
https://www.swpw.eu/category/aktualnosci/