Związek zarejestrowany został w 1993 roku jako kontynuacja Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego, powstałego w 1946 roku. Celem działalności jego jest organizowanie życia religijnego i kulturalnego członkom gmin żydowskich w Polsce.Działa w oparciu o Ustawę o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP z 1997 roku oraz prawo wewnętrzne. 

Związek jest prawnym kontynuatorem przedwojennych gmin. Reprezentuje polskich Żydów w procesie odzyskiwania przedwojennego mienia gmin żydowskich i innych wyznaniowych osób prawnych (proces restytucji).
W skład Związku wchodzi dziewięć gmin żydowskich w Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Łodzi, Szczecinie, Katowicach, Bielsku-Białej i Legnicy, a mniejszych skupiskach żydowskich Związek lub gminy posiadają filie. Związek Gmin oraz gminy żydowskie zrzeszają pełnoletnie osoby wyznania mojżeszowego, osoby narodowości żydowskiej lub pochodzenia żydowskiego, nie będące jednocześnie wyznawcami innych religii, posiadające obywatelstwo polskie, zamieszkałe na terytorium RP.
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP jest członkiem wielu organizacji międzynarodowych m.in.: Europejskiego Kongresu Żydów, Europejskiej Rady Społeczności Żydowskich, czy Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego w Polsce.

Informację o Związku oraz o życiu żydowskim w Polsce można odzyskać na portalu społecznosci żydowskiej jewish.org.pl. Zakres tematyczny portalu jest szeroki: można w nim znaleźć nie tylko informacje o bieżących wydarzeniach kulturalnych i politycznych dotyczących społeczności żydowskich, ale także wiadomości z zakresu kultury, sztuki, muzyki, religii, dotyczące cmentarzy czy kuchni żydowskiej. Szczególnie zainteresowani wędrowaniem śladami żydowskich pamiątek mogą trafić na ciekawe propozycje w dziale 'Turystyka'. W poszukiwaniach kontaktu z kulturą żydowską, po wszelkie wskazówki warto zajrzeć do zakładki 'Linki', a w ramach portalu działa również forum dyskusyjne.


Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Rzeczpospolitej Polskiej - 
kontakt:
Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie
Twarda 6, 00-950 Warszawa
tel. (+48) 22 620 43 24
https://warszawa.jewish.org.pl/pl/