Sekcja Kulturalna Ambasady działa na rzecz pogłębiania zrozumienia i współpracy między Polską i Iranem, poprzez zapewnienie swobodnego przepływu informacji oraz organizowanie programów o charakterze profesjonalnym, edukacyjnym i zawodowym.

Prace Sekcji koncentrują się w następujących obszarach:

 

  • współpraca z polskimi uniwersytetami i nauczycielami akademickimi dla usprawnienia kontaktów między instytucjami akademickimi,
  • sponsorowanie programów wymiany dla polskich naukowców,
  • współorganizowanie konferencji naukowych,
  • współpraca z polskimi placówkami kultury, w celu prezentacji odbiorcom w Polsce sztuki irańskiej oraz umożliwianie twórcom z obu krajów realizacji wspólnych projektów,
  • organizowanie programów umożliwiających polskim profesjonalistom w różnych dziedzinach, nawiązywanie kontaktów z irańskimi odpowiednikami.

 

 

 

Ambasada Islamskiej Republiki Iranu
ul. Królowej Aldony 22
03-928 Warszawa

 

Kontakt:
Tel.: 22 617 15 85, 22 617 42 93