Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej działa od 1959 r. Współpracuje z władzami Islandii i bratnim Towarzystwem Przyjaźni Islandzko - Polskiej w Reykjavíku, utrwalając tym samym przyjaźń między narodami.

 

Członkowie Towarzystwa to podróżnicy, naukowcy, dziennikarze, ludzie wielu zawodów, studenci oraz młodzież szkolna. Towarzystwo ma charakter czysto kulturowy. Wydaje "Materiały o Islandii" – broszury popularno-naukowe oraz kolorowy biuletyn informacyjny "Islandia" (kwartalnik) o charakterze edukacyjnym.

Towarzystwo przeprowadza spotkania, prelekcje, pokazy filmów, udziela porad turystycznych. Opiekuje się również Islandczykami – ludźmi kultury, sztuki i polityki przybywającymi do naszego kraju. Wspiera także merytorycznie Konsulaty Honorowe Islandii w Polsce. Przez władze Islandii Towarzystwo jest postrzegane jako instytucja kreująca wśród Polaków przyjazną atmosferę dla Wyspy i uzupełniająca oficjalne kontakty państwowe.

Członkowie Zarządu Głównego TPP-I dyżurują tam w poniedziałki w godz. 17-19, w sali 4 na I piętrze.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej
Natoliński Ośrodek Kultury
ul. Na Uboczu 3
02-791 Warszawa
tel.  22 425 81 15