Centrum jest placówką naukową o profilu społeczno-kulturowym. Mieści się w Szkole Wyższej Psychologii Spolecznej i działa od 2005 roku. Zajmuje się nauczaniem języków orientalnych - chińskiego, japońskiego i birmańskiego, a także przekazywaniem wiedzy o kulturze i realiach życia codziennego. 
Centrum zajmuje się wielkim regionem obejmującym całą Azję Wschodnią: Północno-Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Głównym przedmiotem zainteresowań jego pracowników jest ta pierwsza, do której zalicza się Chiny (wraz z Hongkongiem i Tajwanem), Japonię, obydwa państwa koreańskie, Birmę, Wietnam i Mongolię.

Języki orientalne można studiować od 2005/6 roku w ramach Szkoły Językowej. Obejmuje ona np. trzyletni program nauki języka chińskiego. Wprowadzono także ofertę innych języków, jak birmański (kurs roczny) i japoński (kurs trzyletni). Są one przeznaczone dla słuchaczy z zewnątrz Szkoły, a także dla jej studentów chcących je studiować w ramach zajęć fakultatywnych.

Centrum organizuje konwersatoria, sympozja i konferencje naukowe poświęcone współczesnym Chinom, Japonii i innym krajom Azji Wschodniej. Pracownicy tego ośrodka naukowego realizują projekty badawcze, przygotowują publikacje o regionie, a także prowadzą naukę języków orientalnych (chińskiego, japońskiego i birmańskiego). Do jego działalności należy także organizacja zajęć dydaktycznych w SWPS o społeczeństwach, kulturach i sprawach politycznych tego wielkiego regionu.
Centrum wydaje czasopismo: „Azja-Pacyfik: Społeczeństwo – Polityka – Gospodarka”. Jest to jedyne w Polsce interdyscyplinarne pismo naukowe poświęcone współczesnym problemom całego regionu (z dołączeniem nawet Azji Południowej, czyli Indii i krajów ościennych). Pismo ma charakter ogólnopolski (chociaż na jego łamach goszczą także autorzy zagraniczni), a do jego Rady Programowej wchodzą przedstawiciele wielu instytucji akademickich zajmujących się Azją. Tomy ukazują się raz na rok i zazwyczaj każdy z nich ma „temat wiodący”, któremu poświęca się wiele studiów i materiałów.
 
Dumą CCAW jest księgozbiór orientalistyczny liczący obecnie ok. 15 tys. książek. Ponad 4 tys. to literatura naukowa w języku angielskim wydana w ostatnich latach, w tym bardzo wiele publikacji dotyczących problemów współczesnych. Jest to jedyna w Polsce biblioteka naukowa o takim profilu. Najobszerniej w zbiorach orientalistycznych reprezentowana jest problematyka chińska i japońska (szacunkowo ok. 80% zbiorów dotyczy tych 2 krajów). Stale powiększa się również księgozbiór koreanistyczny i dotyczący Azji Południowo-Wschodniej. SWPS otrzymała grant rządu japońskiego na dwuletni program rozwoju Działu Orientalnego Biblioteki (2006-2008), w ramach którego gromadzi publikacje z dziedziny nauk społecznych poświęcone Azji Wschodniej. W poszerzaniu księgozbioru SWPS wspiera Fundacja Koreańska.
 
Dyrektor: dr hab. Krzysztof Gawlikowski, prof. SWPS
Zespół: dr Małgorzata Ławacz, Maung Than Htun Aung, JE Ksawery Burski, JE Bogusław Zakrzewski oraz dr hab. Romuald Huszcza
 
Centrum Cywilizacji Azji Wschodniej
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Strona internetowa