Celem Fundacji jest krzewienie kultury japońskiej w Polsce, m.in. poprzez nauczanie języka japońskiego. Działalność Fundacji to także m.in.: tłumaczenia, wydawanie książek, organizację targów, wystaw, pokazów, kiermaszy, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych

Celem Fundacji jest krzewienie kultury japońskiej w Polsce, który jest realizowane poprzez:

 • nauczanie języka japońskiego;
 • działalność wydawniczą, w szczególności wydawanie periodyków dotyczących kultury japońskiej i podręczników do nauki języka japońskiego;
 • organizowanie lub współorganizowanie wykładów, seminariów i konferencji mających na celu upowszechnianie wiedzy o kulturze i sztuce Japonii;
 • organizowanie lub współorganizowanie imprez kulturalnych celem propagowania twórczości japońskich artystów w Polsce;
 • organizowanie lub współorganizowanie wymiany studenckiej pomiędzy Polską a Japonią;
 • gromadzenie i powszechne udostępnianie książek i materiałów audiowizualnych do nauki języka japońskiego, a także o japońskiej kulturze, sztuce, społeczeństwie i historii;
 • działalność informacyjną o języku japońskim, japońskiej społeczności, kulturze i sztuce;
 • współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym działalnością Fundacji.

  Zarząd Fundacji
  tworzą:
  Błażej Babik - prezes Fundacji Sakura
  Sadami Harada - członek Zarządu, z-ca dyr. Szkoły Języka Japońskiego, nauczyciel
  Atsuko Konno - członek Zarządu, dyrektor Szkoły Języka Japońskiego, nauczyciel
  Natalia Pawlicka - nauczyciel języka Japońskiego
  Osamu Suzuki - nauczyciel języka japońskiego
  Iwona Banerska- koordynator projektów kulturalnych

  Sakura - Fundacja Krzewienia Kultury Japońskiej

  ul. Próżna 10 lok. 38
  00-107 Warszawa
  tel. recepcja: 22 826 54 54 (godz. 16:00 – 21:00). Sprawy ogólne, zapisy, informacje o kursach.
  recepcja (Daniel): 506 180 400 (godz. 12:00 – 16:00). Zapisy na kurs, informacje o kursach, płatności za kurs, informacje ogólne.
  nauczyciel (Kiyomi): 513 095 300 (godz. 9:00-15:00). Zapisy, informacje o kursach, program nauczania, sprawdzanie poziomu zaawansowania.

  https://www.facebook.com/fundacjasakura
  www.sakura.org.pl