Misja Buddyjska jest kościołem – związkiem wyznaniowym, który formalnie został zarejestrowany w Polsce 22 czerwca 1995 roku i wpisany do rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych w dziale A pod pozycją numer 97.
Misja Buddyjska powstała w sierpniu 1992 roku staraniem osób, które od lat siedemdziesiątych XX w. prowadziły religijną działalność buddyjską w Polsce i mających doświadczenie praktykowania Dharmy w buddyjskich klasztorach w Azji.

W Polsce funkcjonują ośrodki różnych buddyjskich tradycji, działające pod patronatem Misji Buddyjskiej 'Trzy Schronienia''. Główna Siedziba Misji, Ośrodek Misyjny i Biuro Misji mieszczą się w Szczecinie.
Misja Buddyjska 'Trzy Schronienia' w Polsce jest organizacją buddyjską, która stoi poza sekciarskimi podziałami i ma dwa zasadnicze cele:

- Pierwszym jest wspieranie i promowanie edukacji polskich mnichów i mniszek w krajach buddyjskich. Misja jest otwarta na wszystkie tradycje buddyjskie. Każda osoba pragnąca zostać mnichem czy mniszką może zostać wyświęcona w dowolnej spośród istniejących tradycji buddyjskich, zgodnie z własnym wyborem. Działalność Misji zasadza się na naukach Siakiamuniego Buddhy i w jej ramach nie są uznawane żadne formy podziałów i sekciarskiej rywalizacji.
 
- Drugim celem Misji jest rozpowszechnianie w Polsce nauk Dharmy, poprzez przedstawianie ich w możliwie najbardziej zrozumiałej formie. W ten sposób Misja zmierza do utorowania buddyzmowi drogi do stania się w Polsce religią bardziej zrozumianą i społecznie akceptowaną. Przedstawienie społeczeństwu polskiemu ideałów buddyjskich winno pozwolić na uniknięcie spotykanego w krajach nie-buddyjskich obrazu tej religii jako kolejnej sekty.

Tradycje buddyjskie w Misji Buddyjskiej
Obecnie w krajach buddyjskich istnieją tradycje Therawady, różne szkoły Mahajany i Wadżrajany.
 
Therawada obejmuje kraje takie jak Śri Lanka, Birma, Tajlandia i inne.
Mahajana dominuje w krajach takich jak Chiny, Wietnam, Korea, Japonia.
Wadżrajana obejmuje obecnie Tybet, Mongolię, Bhutan, Nepal.
 
W Misji Buddyjskiej działają ośrodki reprezentujące następujące tradycje buddyjskie: 
Wadżrajana — tybetańskie szkoły:
  • Ningma,
  • Drukpa Kagyu,
  • Karma Kagyu,
  • Sakya
Mahajana — japońskie szkoły:
  • Soto Zen,
  • Rinzai Zen,
  • Jodo Shinshu 

Brak jest szkół Therawady

W Warszawie i okolicy działa 9 ośrodków misji:

Warszawa — Ośrodek Misyjny Ho Hakubaji Sangen (Rinzai Zen)
Warszawa — Polska Sangha Jodo Shinshu Nishi Honganji-ha (Jodo Shinshu)
Warszawa — Ośrodek Informacyjny Misji (ogólny)
Warszawa — Świątynia Bukkoin (Soto Zen)
Warszawa — Świątynia Shogakuin (Soto Zen)
Warszawa — Warszawska Grupa Szambali
Warszawa — Dro Phen Dziang Ciub Ling
Warszawa — Drikung Samten Choling
Warszawa — Sangha Uśmiech Buddy
Wólka Kosowska — Ośrodek Misyjny Ho Hakubaji Sangen (Rinzai Zen)

Ośrodek Informacyjny Misji (ogólny)
Szkoła Soto Zen
Nauczyciel Daitsu Tom Wright
opat: Dariusz Mroczek
ul. Hawajska 18/46
02-776 Warszawa
tel. 601 27 22 66 

Misja Buddyjska jest członkiem Europejskiej Unii Buddyjskiej

http://misja.mahajana.net