Jest to Sangha praktykująca w tradycji japońskiego Rinzai Zen pod kierunkiem czcigodnej Roshi Marii Reiko Monety-Malewskiej. Roshi Maria Reiko jest spadkobierczynią Dharmy czcigodnego Roshiego Oi Saidana.

Czcigodny Roshi Oi Saidan urodził się w 1915 roku, w mieście Nishinomya. W 1922 roku został wyświęcony na mnicha buddyjskiego, a po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia u znanego mistrza zen - profesora Hisamatsu shin Ichi, który był przyjacielem D.T. Suzukiego. Mistrz Hisamatsu, wyświęcając Roshiego na mnicha, nadał mu imię Saidan.

W 1940 roku Roshi Oi Saidan rozpoczął praktykę w świątyni Tofuku w Kyoto, gdzie otrzymał przekaz Dharmy od mistrza Shikatsu Itsudou (1883-1952). W 1960 roku Roshi został opatem świątyni Manju-ji w mieście Oita, gdzie na swego następcę mianował go mistrz Oku Daisetsu. Mistrz Daisetsu nadał Roshiemu Oi Saidanowi imię Daiinkutsu (wielkie serce, wielka siła), pod którym Roshi jest znany jako mistrz zen.

W 1975 roku Roshi został opatem jednej ze świątyń Mioshinji (Tokaya), gdzie nauczał przez kolejne 15 lat, by w 1990 zostać opatem cesarskiej świątyni Hokko-ji. Uczniami Roshiego jest nie tylko wielu znanych mistrzów linii Rinzai Zen, ale także świeccy Japończycy (mężczyźni i kobiety), oraz Europejczycy. W 1994 roku Roshi Maria Reiko rozpoczęła praktykę pod kierunkiem Roshiego Oi Saidana. Roshi Oi Saidan należy obecnie do tzw. strażników Dharmy w linii Rinzai, to jest starszych mistrzów, którzy trzymają pieczę nad czystością zasad praktyki klasztornej.

Nasz nauczyciel, Roshi Maria Reiko jest osiemdziesiątym czwartym - licząc od Buddy Siakjamuniego - spadkobiercą Dharmy Buddy.

Praktyka w Sandze odbywa się w różnych miastach Polski.

W Warszawie, gdzie znajdują się dwa zenda, oprócz regularnych całodniowych sobotnich medytacji i okresów wytężonej praktyki (seshin), organizowane są także warsztaty dla ludzi zainteresowanych zastosowaniem zen w życiu codziennym.

W celu uzyskania informacji o bieżącej praktyce Sanghi prosimy o kontakt z osobą wyznaczoną obecnie do koordynowania praktyki:

Kontakt:

https://www.facebook.com/hohakubaji/
https://rinzaizen.pl/rinzai-zen/