Departament Kultury Ambasady Państwa Izrael zajmuje się promocją kultury izraelskiej w Polsce, ułatwia kontakty artystyczne realizowane przez polskich i izraelskich twórców, organizuje lub wspiera wystawy, koncerty, spektakle, seminaria, wizyty studyjne. Departament Kultury jest także aktywny na polu dialogu pomiędzy narodami i religiami. Pod auspicjami Departamentu Kultury realizowane są również projekty edukacyjne i naukowe.
Departament Kultury posiada kontakty ze wszystkimi najważniejszymi ośrodkami kultury i edukacji w Polsce. Ściśle współpracuje z polskimi ministerstwami i władzami lokalnymi w całym kraju, aby wspólnie realizować projekty we wszystkich regionach Polski.

 

Departament Kultury Ambasady Izraela w Polsce - kontakt:
ul. Krzywickiego 24