Instytut Słowacki w Warszawie powstał 13.10.1993 r. w wyniku podziału wspólnego Czechosłowackiego Ośrodka Kultury i Informacji w Warszawie na dwie samodzielne instytucje.

 

Zadaniem IS w Warszawie jest rozpowszechnianie wiedzy i informacji o Republice Słowackiej z dziedziny kultury, sztuki, szkolnictwa, nauki, prezentacja regionów, firm, turystyki i uzdrowisk, a także propagowanie nowych form wszechstronnej współpracy w rozwoju słowacko - polskich stosunków kulturalnych, gospodarczych i społecznych.

Instytut Słowacki zajmuje się prezentowaniem:

  • rodzimej literatury słowackiej, organizowaniem wspólnych warsztatów twórczych dla młodych autorów;
  • sztuk plastycznych, organizowaniem wspólnych wystaw słowackich i polskich absolwentów i artystów, prezentacja młodych talentów;
  • muzyki, poszczególnych twórców i współczesnych wykonawców słowackich;
  • dramatu, przede wszystkim rodzimej twórczości dramatycznej, spektakli słowackiego teatru, filmu, telewizji, radia;
  • sztuki filmowej, przede wszystkim przegląd rodzimej słowackiej produkcji filmowej, jak także przeglądy autorskie i poświęcone poszczególnym aktorom, przeglądy filmów dokumentalnych, festiwale filmowe, retrospektywy słowackich reżyserów filmowych;
  • działalności słowackich instytucji kulturalnych w dziedzinie muzealnictwa, galerii, bibliotek, wspólne przedsięwzięcia, sympozja muzeologiczne i etnograficzne, wystawy zbiorów tych instytucji;
  • popularyzacją języka słowackiego; organizowanie kursu języka słowackiego dla osób zainteresowanych językiem słowackim w ścisłej współpracy z lektorami języka słowackiego na polskich uniwersytetach.

Instytut Słowacki

ul. Krzywe Kolo 12/14a

www.instytutslowacki.pl