Istniejąca od 1991 roku Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej na mocy nowego statutu obowiązującego od lipca 2002 roku działa w nowej formule. Celem Fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

Ze środków Fundacji w szczególności wspierane są:

  • polsko-niemieckie przedsięwzięcia mające charakter spotkań,
  • działania na rzecz partnerstwa, współpraca samorządów i innych instytucji,
  • krzewienie języka i kultury niemieckiej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz języka i kultury polskiej w Republice Federalnej Niemiec,
  • badania naukowe z zakresu wiedzy o Niemczech oraz Europie Środkowej i Wschodniej projekty służące integracji Polski z Unią Europejską,
  • konkursy wiedzy, prace naukowe, wymiana naukowa, działalność literacka i artystyczna, dotycząca Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej,
  • działania edukacyjne na rzecz ochrony środowiska,
  • wspieranie kontaktów gospodarczych pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec, w szczególności działań edukacyjnych, seminariów i konferencji w tej dziedzinie, działania na rzecz zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego.


Kontakt:

t el./fax +48 22 / 338 62 00

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

ul. Zielna 37

www.fwpn.org.pl