Cerkiew prowadzona jest przez Ojców Bazylianów. Oprócz swojego głównego, religijnego przesłania, prowadzi na terenie swojej parafii także działania kulturalne. W odremontowanej i stylowo ozdobionej sali pod cerkwią odbywają się spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz koncerty muzyki cerkiewnej.

W ramach wydarzeń kulturalnych parafia gościła m.in. Bohdana Osadczuka, profesora przez wiele lat związanego z paryską Kulturą i Jerzym Giedroycem, który od ponad 50 lat działa na rzecz pojednania polsko-ukraińskiego. Ojcowie Bazylianie zaprosili również ukraińskich poetów takich jak Iwan Dracz, Roman Łubkiwśkyj czy Atena Paszko. Odbył się również wieczór poezji ks. Jana Twardowskiego.

 

Na terenie Cerkwi odbyły się również koncerty chórów cerkiewnych. Wystąpiły m.in. Chór im. M. Berezowskiego, "Syntagma", chór "Zhurawli", chór "Dudaryk" ze Lwowa oraz chór "Kyjiw" z Kijowa. W czasie niedzielnych mszy na godz. 11 u Ojców Bazylianów przy ulicy Miodowej można usłyszeć chór parafialny. Stworzony przez młode osoby - chór śpiewa zazwyczaj podczas liturgii, choć zdarzają się mu się występy w innych miejscach np. w Akademii Muzycznej, w Kościele Świętego Krzyża oraz na pogrzebach znanych osób (np. Jacka Kuronia). W jego repertuarze znajdują się tradycyjna muzyka liturgiczna oraz utwory kompozytorów ukraińskich, rosyjskich, bułgarskich, ormiańskich i gruzińskich. Obecnie planowane jest wydanie płyty z utworami w wykonaniu chóru.

 

 

 

Pieśni wykonywanych przez Chór Cerkwi mozna posłuchać w internecie na stronie: hell.pl/agnus/chor

 

 

 

Cerkiew dba również o kontakt z wiernymi, po niedzielnej Mszy Świętej parafianie spotykają się w sali pod cerkwią, tam również odbywają się uroczystości i spotkania z wiernymi m.in. z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy.

Cerkiew wybudowano według projektu architekta Dominika Merliniego w latach 1781-1784.

 

Cerkiew i monaster Ojców Bazylianów
pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy i Świętego Jozafata
ul. Miodowa 16


www.cerkiew.org/warszawa/