Cmentarz Żołnierzy Włoskich w Warszawie (wł. Cimitero militare italiano a Varsavia) to nekropolia znajdująca się na warszawskich Bielanach przy ul. Marymonckiej, naprzeciw osiedla Wrzeciono. Cmentarz, który został założony w 1926 położony pierwotnie na terenach podmiejskich, znajduje się obecnie na obrzeżu zwartej zabudowy miejskiej. Na cmentarzu o powierzchni 0,8 ha pochowano 898 żołnierzy włoskich pojmanych przez wojska Cesarstwa Niemieckiego na froncie włoskim i zmarłych w obozach jenieckich na terenie Polski podczas I wojny światowej (w szesnastu rzędach) oraz 1415 obywateli Włoch poległych lub zamordowanych w hitlerowskich obozach jenieckich i koncentracyjnych podczas II wojny światowej, których prochy złożono na cmentarzu w latach 1957-1967.

Cmentarz został zaprojektowany przez Biuro Techniczne Komisariatu Głównego ds. Cmentarzy Wojskowych w Rzymie. Realizacja projektu odbyła się na koszt rządu Włoch. Z Włoch dostarczono kamienie nagrobne oraz elementy ogrodzenia. Projekt utrzymany jest w monumentalnym stylu czasów Mussoliniego. Niewysokie ogrodzenie kamienne zdobią gałęzie wawrzynu i panoplia - tarcze legionów rzymskich.

Cmentarz Żołnierzy Włoskich w Warszawie
ul. Marymoncka 40