Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy (TPU) istnieje od 2004 r. Organizacja powstała z inicjatywy grupy studentów ukrainistyki i z założenia skupia nie tylko Ukraińców, ale również Polaków oraz przedstawicieli innych narodowości, zainteresowanych ukraińską tematyką - kulturą, turystyką, dobrosąsiedzkimi stosunkami. Misją TPU jest budowanie szeroko pojętej współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą.

TPU wspiera i współorganizuje wydarzenia kulturalne i sportowe, takie jak koncerty, festiwale (m.in. teatralne), warsztaty czy na przykład mecz Obu Narodów na Stadionie Narodowym.

Jednym z najnowszych osiągnięć Towarzystwa jest powstanie Ośrodka TPU na Mokotowie, po 12 latach od rozpoczęcia działalności.

Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy (TPU)
ul. Chełmska 21/19

www.tpu.org.pl

Facebook