W październiku 2014 r. w ramach projektu Dihk I na Bistar, co znaczy popatrz i nie zapomnij, odsłonięto nowy mural na warszawskim Grochowie. 
Inicjatorem pomysłu był Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, a formę nadał mu Krzysztof Gill, artysta o romskich korzeniach.

Mural nosi tytuł Zalikierdo Drom, co w języku Romów oznacza przerwaną drogę lub podróż, wykonany w biało-czarnej tonacji przedstawia postać stojącą na grzbiecie konia. Poświęcony jest pamięci ludobójstwa przeprowadzonego na osobach narodowości romskiej w czasach II Wojny Światowej.

Według inicjatorów jego powstanie ma być: symbolem przełamania barier w integracji ze społeczeństwem polskim przy zachowaniu tożsamości kulturowej Romów.

Autorem projektu jest Krzysztof Gil, polski Rom, współtwórca grupy Romani Art. Przy realizacji wspierał go Artur Wabik.

We wrześniu 2014 roku, w Domu Artysty Plastyka, można było obejrzeć wystawę artystów romskich, która również nosiła tytuł Zalikierdo Drom | Przerwana Podróż.
Była to pierwsza część upamiętniającego 70. rocznicę zagłady Romów projektu, realizowanego przez Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Biuro Kultury m.st. Warszawy. Kolejnymi etapami były realizacja muralu oraz warsztaty edukacyjne przybliżające kulturę romską.

Mural Zalikierdo Drom
ul. Męcińska 42