Fundacja Ukraińskie Centrum Informacyjne powstała w 2015 roku. Została założona, aby wspierać stosunki polsko-ukraińskie i promować współczesną sztukę ukraińską w Polsce.

Obszary działalności fundacji:
- kultura, sztuka, tradycje;
- rozwój lokalny (działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych);
- działalność międzynarodowa;
- działania na rzecz integracji europejskiej (partnerstwo międzynarodowe, wymiana doświadczeń).

W portfolio fundacji znajdują się takie wydarzenia jak:
- Tydzień Ukraiński w Gdańsku;
- Warszawskie Dni Różnorodności;
- Prezentacja stoiska ukraińskiego na Warszawskich Targach Książki oraz przyjęcie Ambasady Ukrainy z okazji Święta Niepodległości Ukrainy;

- Promocja książki Marii Matios “Chyba nigdy nie jest inaczej”, antologii “Współczesna dramaturgia ukraińska. Od A do JA”, książki B.Hudia “Ukraińcy i Polacy na Naddnieprzu”;
- Flagowe dzierganki - Międzykulturowa dekoracja drzew;
- Wystawy „Piękno Jedności”, „Double Coin” i inne

Założycielką i szefową fundacji jest Oksana Denysyuk, ukraińska dziennikarka i prezenterka radiowa z Czerniowiec.

Facebook fundacji: https://www.facebook.com/FUCIpl/