Referendum warszawskie już niebawem. Informujemy, na jakich zasadach cudzoziemcy mogą wziąć w nim udział.

W referendum mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Warszawy, którzy są obywatelami UE, również ci, którzy nie są zameldowani, lecz na stałe mieszkają w Warszawie. Aby wziąć udział w referendum, należy z odpowiednim wyprzedzeniem dopisać się do rejestru wyborców. Do rejestru dopisujemy się w urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy, w której mieszkamy oraz musimy potwierdzić fakt zamieszkiwania w Warszawie poprzez okazanie np. umowy najmu, oświadczenia właściciela, że dana osoba przebywa pod wskazanym adresem, lub PITu. Należy też złożyć w tej sprawie odpowiedni wniosek w urzędzie dzielnicy. Cudzoziemcy dopisani w części B warszawskiego rejestru wyborców będą mogli wziąć udział w referendum.

Źródło:
http://www.zdecydujmy.um.warszawa.pl/