Centrum Kultury Van Lang we współpracy z Fundacją Wspierania Integracji Wietnamczyków w Polsce i innymi wietnamskimi organizacjami („Wietnamczycy w Raszynie” i „klub Le Quy Don w Polsce”) serdecznie zaprasza na seminarium naukowe: "Badania o kulturze wietnamskiej i integracji Wietnamczyków w Polsce", które odbędzie się o godz.10:00, 12 listopada w Raszyńskim Centrum Kultury (al. Krakowska 29A, 05-090 Raszyn)

Moderatorzy:

  1. Dr Marina Marouda (Grecja), antropolog, pracująca na University of Sussex (Wielka Brytania), Marina specjalizuje się w badaniu kultury wietnamskiej.

Temat: "Życie i kultura Wietnamczyków w kraju i za granicą"

Prelegent przedstawi wyniki swoich badań (rozprawa doktorska).

Obecnie Marina realizuje projekt badawczy poświęcony historii, osiągnięciom, działaniom społecznym, gospodarczym i handlowym społeczności wietnamskiej w Europie Wschodniej: Polska , Czechy, Ukraina ...

  1. Dr Grażyna Szymańska (Polska), pracująca w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Temat: "Wietnamczyk w oczach Polaków"

W mojej prezentacji, pragnę przedstawić zagadnienie stosunku Polaków do przedstawicieli wietnamskiej społeczności migranckiej. Z uwagi na fakt obecności Wietnamczyków w Polsce już od dziesięcioleci, stosunek Polaków do tej zbiorowości był wielokrotnie poddawany badaniom (m. In. Corocznym sondażom CBOS „Stosunek Polaków do innych narodów”). Wyniki bardziej szczegółowych badań (m.in. Centrum Badań nad Uprzedzeniami) wskazują, iż stereotyp Wietnamczyka ma charakter zasadniczo pozytywny, aczkolwiek Wietnamczycy nadal jawią się Polakom jako grupa zamknięta i stosunkowo mało znana. W toku mojego wystąpienia, przedstawię zarówno pozytywne (m.in. pracowitość, przykładanie wagi do edukacji), jak i negatywne (skłonność do izolacji, gettoizacji) komponenty obrazu Wietnamczyków, wskazując na kierunki działań mogące się przyczynić do zmiany owego obrazu.

  1. Ewa Grabowska (Polska), psycholog, doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego.

Temat: "Przeszłość jest kluczem do przyszłości?"

Pani psycholog przedstawi wyniki badań na temat typowej rodziny wietnamskiej w Polsce, która przywiązuje dużą wagę na kształcenie dzieci...

 

Wszystkie trzy panie bywały ​​Wietnamie, aby pogłębiać swoją wiedzę (mówią po wietnamsku). Można powiedzieć, że są bliskimi przyjaciółmi Wietnamczyków, ponieważ kochają Wietnam, aktywnie uczestniczą w działaniach kulturalnych i społecznych społeczności wietnamskiej w Polsce.

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium.