Fundacja Nasz Wybór i Galeria Ukraińskiego Domu w Warszawie zapraszają na wernisaż wystawy prac uczestników rezydencji Fundacji ZPK.
Fundacja Związku Polaków m. Kijowa (Fundacja ZPK) jest polską Fundacją, założoną przez Związek Polaków m. Kijowa w 2014 roku. Działalność organizacji skierowana jest na wzmocnienie i rozwój relacji dobrosąsiedzkich, wymiany kulturowej pomiędzy Ukrainą a Polską.

Jednym z podstawowych projektów Fundacji ZPK jest adaptacja, opieka i wsparcie ukraińskich uczniów, którzy uczą się w polskich szkołach od 7 klasy. W tym celu Fundacja ZPK organizuje i przeprowadza różnorodne przedsięwzięcia skierowane na zachowanie przez uczniów tradycji obu państw, popularyzuje klasyczną i współczesną kulturę ukraińską w Polsce i polską na Ukrainie. Opracowano liczne programy edukacyjne, zapoznawcze, rozrywkowe, kulturalne i grantowe dla uczniów.
Do dnia dzisiejszego przeprowadzono trzy grupowe rezydencje udział w której wzięło ponad 25 artystów, a od października 2017 roku trwa roczna, stale działająca. Tworzenie kolekcji dzieł wykonanych w takiej współpracy może nie tylko przedstawić podobieństwo narodów ukraińskiego i polskiego, szczególnie w czasach tendencji globalnych, ale i pokazać osobliwości obu państw i kultur, o których nawet nie mówią w środkach masowego przekazu.
Lista artystów oraz więcej informacji na Facebook https://www.facebook.com/events/1790711187640387/?notif_t=plan_user_invited&notif_id=1512137162788164