nauka języka

Varsovie Accueil jest stowarzyszeniem, które ma na celu integrację osób francuskojęzycznych w Warszawie. Organizuje w związku z tym różne warsztaty (kuchnia, taniec, historia Polski, język polski, brydż...) oraz wycieczki. Prowadzi także serwis ogłoszeń.
Szkoła Języków Wschodnich (SJW) działająca przy Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskeigo oferuje unikalną ofertę nauczania języków blisko- i dalekowschodnich, afrykańskich, orientalnych oraz języków państw obszaru b. ZSRR. 
Jestem Ukrainką i chciałabym trochę opowiedzić o tym, jak Ukraińcy poszukują pracy w Polsce. Poza Ukrainą pracuje około 1,5mln. Ukraińców. Najwięcej – blisko 700 tys. w Rosji, 200 tys. we Włoszech i Czechach. W Polsce – około 150 tys (główne na Mazowszu, w województwie zachodniopomorskim i dolnośląskim). Pracują przeważnie w budownictwie, rolnictwie i w handlu, często nielegalnie.
Fundacja Vivaswan została założona w lipcu 2011 roku w Warszawie. Fundatorom przyświecała idea udostępniania elementów cywilizacji indyjskiej służących ogólnoludzkim wartościom: prawdzie - dobru - pięknu.  Fundacja działa na terenie Indii jak i Polski. 
Celem serwisu gwara-warszawska.waw.pl jest pokazanie warszawiakom czym jest gwara, jak ona brzmi. Serwis prezentuje przykłady twórczości inspirowanej gwarą warszawską, zarówno tej klasycznej (Wiech, Grzesiuk, Stępowski) jak i obecnej (Vavamuffin, Eldo).
Szkoła istnieje od września 2012 roku, założył ją Josep Palome Arribas, który jest Hiszpanem z Barcelony, ale mieszka w Warszawie. Instituto Español Barcelona specjalizuje się w nauczaniu języka hiszpańskiego jako obcego.
Działa od 2006 roku. Realizuje projekty artystyczne i animacji kultury. Dużym osiągnięciem jest projekt Tutorzy młodych uchodźców. Ma on na celu poprawę poziomu wykształcenia, w tym znajomości języka polskiego, a także wsparcie psychologiczne i wzrost poziomu integracji z rówieśnikami, dzieci uchodźców mieszkających w Warszawie. Innym ciekawym projektem jest incjatywa o nazwie Żydzi gdańscy. Dotyczy ona przeszłości Trójmiasta.  
W ofercie kursy języka włoskiego, ogólne, specjalistyczne, egzaminacyjne, maturalne, in-company. Zajęcia są prowadzone wyłącznie przez osoby posiadające tytuł magistra filologii włoskiej oraz kilkuletnie doświadczenie w nauczaniu. Siedziba koło metra wilanowska.
MERITUM jest firmą od 20 lat zajmującą się uczeniem obcokrajowców języka polskiego, szczególne pod kątem wykorzystania wiedzy o języku i kulturze Polski w sprawach związanych z biznesem, marketingiem oraz oczywiście w sytuacjach życia codziennego. Uczestniczy w realizacji wielu europejskich projektów, takich jak EQUAL, Lifelong Learning Programme, Comenius/Grundtvig.
W przedszkolu pracują wyłącznie nauczyciele, których językiem ojczystym jest angielski, hiszpański lub polski. Pochodzą z różnych krajów i kontynentów, stąd oprócz nauczania języka przekazują również swoją kulturę i poszanowanie dla inności i indywidualności.
Nauczyciele to wybrani native speakerzy, filologowie i lingwiści, którzy poza wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu hiszpańskiego, portugalskiego i włoskiego wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem w swoją pracę. Ich wiedza oraz podejście są gwarancją doskonałych efektów.
Hanami oferuje najszerszą w kraju ofertę z dziedziny polsko-japońskich kontaktów kulturowo-ekonomicznych. Proponuje między innymi bogatą gamę szkoleń, doradztwo specjalistyczne, tłumaczenia oraz projektowanie lokali użytkowych i sklepów.  
„La Fontaine” jest siecią niepublicznych szkół, od poziomu przedszkola do gimnazjum, realizujących zintegrowany francusko-polski system nauczania (zajęcia w języku polskim i francuskim mają charakter komplementarny). Praca pedagogów jest oparta na rewolucyjnych metodach dydaktycznych C. Freineta i M. Montessori. W toku kształcenia dzieci uczą się plastyki, sztuki teatralnej oraz emisji głosu. W lekki i niewymuszony sposób poznają kulturę i język Francji.
Japońskie słowo Marebito oznacza gościa i przybysza z odległych stron, który niósł z sobą błogosławieństwo, pieśni i opowieści - zalążek teatru. Ta postać pierwotnego, wędrownego aktora dopełniała się z podejmującym ją gospodarzem (aruji). A więc gość i gospodarz. Przybysz i domownik. Mistrz i uczeń.     Fundacja wyrosła z poszukiwań teatralnych na granicy kultur tradycyjnych i współczesnych technik performatywnych. Bezpośrednim impulsem do nadania Fundacji ram formalnych była chęć zorganizowania w Polsce warsztatów z mistrzem teatru nō, Akirą Matsuim w 2005r. Od tego czasu działalność Fundacji stopniowo się rozwija. Powstają kolejne spektakle, zyskujemy partnerów.
Do Szkoły Francuskiej w Warszawie uczęszcza prawie 800 uczniów różnych narodowości na wszystkich poziomach nauczania (od przedszkola do klasy maturalnej). Posiadająca akredytację francuskiego Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła naucza według programu francuskiego i jest jedną z 430 placówek tworzących sieć szkół Agencji ds. Nauczania Francuskiego za granicą (AEFE).
W siedzibie wydziału, oprócz biblioteki i czytelni znajduje się także replika tradycyjnego pokoju w stylu japońskim oraz gabloty z eksponatami prezentującymi kulturę Japonii. Gościom udostępnia się wiele książek, mang, płyt CD i DVD, można także oglądać japońską telewizję satelitarną.
Szkoła istnieje na rynku od 2005 roku.  Zajęcia sa prowadzone indywidualnie i w małych grupach, by zapewnić jak najwyższą jakość zajęć. W ofercie szkoły można odnaleźć kursy języka włoskiego ogólnego i specjalistycznego (prawniczego, ekonomicznego, technicznego, medycznego i innych) na wielu poziomach zaawansowania pomagając poznać kursantom  nie tylko język włoski, lecz także włoską kulturę, kino, literaturę, piosenkę. Zajęcia indywidualne i w małych grupach (do 6-8 osób).
Szkoła języka japońskiego organizuje kursy językowe dla dorosłych i dla dzieci,nie tylko w Warszawie, ale również wyjazdowe w samej Japonii. Ponadto trzy razy w miesiącu szkoła organizuje kursy kaligrafii i zapewnia kursantom przybory do pisania i papier washi.
Centrum Języków Orientalnych jest szkołą wyspecjalizowaną w nauczaniu języków orientalnych, co daje gwarancję profesjonalnego podejścia do przedmiotu. Na poziomie początkującym lektorami są absolwenci Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Wielu z nich ma za sobą udział w programach stypendialnych w Azji. Zajęcia na wyższym poziomie językowym prowadzone są przez native speakers.
W Centrum działają poranne i popołudniowo-wieczorne grupy treningowe m.in. aikido, judo, ju-jitsu, karate, ken-jutsu, joga i samoobrona dla kobiet. Organizowane są także zajęcia dydaktyczne związane z kulturą i tradycją Dalekiego Wschodu, takie jak origami, język japoński, warsztaty opowieści, gry i zabawy Dalekiego Wschodu.
Z okazji 20-lecia zawarcia stosunków dyplomatycznych między Polska a Koreą, w styczniu 2009 na warszawskim Powiślu rozpoczęło swoją działalność Centrum Kultury Koreańskiej. Celem Centrum jest popularyzowanie kultury Korei, a także praca nad rozwojem i dalszym pogłębianiem stosunków między Polską i Koreą. Zajmuje się organizowaniem różnych wydarzeń kulturalnych i dąży do wzbogacenia wymiany informacji między naszymi kulturami. Centrum Kultury Korei to nie tylko miejsce, gdzie mogą przychodzić miłośnicy kultury koreańskiej, ale także przyjazna przestrzeń, gdzie każdy może miło spędzić wolny czas.
Towarzystwo powstało w 1989 roku, z inicjatywy mieszkańców Białegostoku i Warszawy. Od 2004 roku Towarzystwo ma status organizacji pożytku publicznego. Celem organizacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy Polakom na Białorusi, Litwie, zwłaszcza w odrodzeniu znajomości języka polskiego, rozwoju oświaty, kultury, w odbudowie poczucia tożsamości narodowej, a także pomocy rzeczowej. Natomiast celem nadrzędny jest wsparcie polskiej edukacji na Kresach.
Dunaj Instytut Dialogu został założony przez społeczność polską i turecką zamieszkującą od wielu lat w Polsce. Pragnie współuczestniczyć w rozwoju kultury polskiej, wzbogacając ją wartościami wypływającymi z kultury tureckiej.
Grupa wielbicieli języka i kultury Chin tworzy tę Akademię, aby móc dzielić się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem ze wszystkimi, którzy pragną mówić po chińsku bądź zawodowo zajmować się Chinami.
Raynel Fernandez Ballester przywiózł ze swojej ukochanej Kuby niespożytą energię i radość życia, którą przekazuje swoim uczniom na zajęciach z casino (salsa kubańska), rumby, reggaetonu i hip hopu. Raynel urodził się i wychował w dzielnicy Centro Habana Los Sitios, która jest sercem hawańskiej rumby. To właśnie rumba i tańce afrokubańskie stały się jego sposobem na życie.

Strona 2 z 3