historia

Muzeum Historii Żydów Polskich zaprasza na warsztaty dotyczące migracji pod tytułem 'Z polskiej ziemi…'. Migracje są drugim po Zagładzie zjawiskiem, które spowodowało prawie całkowity zanik życia żydowskiego w Polsce. W XX wieku Żydzi z Polski wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych czy Australii, ale znaleźli się też np. w Iranie. Ich losy można próbować odszukać dzięki zasobom Archiwum Akt Nowych. Pracownicy tej instytucji opowiedzą o metodyce i źródłach poszukiwań genealogicznych w archiwum. Wstęp: bilet 15 zł Muzeum Historii Żydów Polskich POLINul. Anielewicza 6
Muzeum Historii Żydów Polskich w ramach spotkań z cyklu Czytelnia POLIN, zaprasza na spotkanie poświęcone książce 'Nasi. Podróżując z wrogiem' Efraima Zuroffa i Rūty Vanagaitė. W żadnym innym kraju masowe egzekucje Żydów przez nazistów nie były dokonywane na taką skalę, jak na Litwie. W ich wyniku zamordowano ponad 90 procent z przeszło 200 tysięcy litewskich Żydów. Niemcom aktywnego wsparcia udzielali kolaboranci ze specjalnej litewskiej formacji wojskowej, kierowanej przez Hauptscharfuehrera SS Martina Weissa. Autorzy książki - Efraim Zuroff i Rūta Vanagaitė - opisują swoją podróż po Litwie w poszukiwaniu żyjących świadków masowych egzekucji na ludności żydowskiej w latach 1941–1944. Ich relacja przeradza się w historię o zabójcach i zabitych. O Litwinach i Żydach. O tym, co się stało przed 75 laty na litewskiej ziemi, na której wciąż jest bardzo dużo antysemityzmu. 'Nasi' byli tymi, którzy zabijali i tymi, których zabijano. Te świadectwa mną wstrząsnęły, to w ogóle było szokujące doświadczenie. Pomyślałam, że mieszkańcy Litwy muszą o tym wiedzieć. Muszą wiedzieć, dlaczego Litwini zabijali, wiedzieć, że zabójcami byli całkowicie normalni, zwykli ludzie. Jedni i drudzy byli 'nasi'. Ofiary i oprawcy. Nie możemy wyrzec się ani jednych, ani drugich. – opowiada o książce Rūta Vanagaitė. – Chociaż Żydów praktycznie już nie ma, nienawiść pozostała. Nawet motywy zostały te same: że Żydzi to komuniści i wrogowie. Do dziś padają te same argumenty. W spotkaniu wezmą udział Efraim Zuroff i Rūta Vanagaitė – autorzy książki, Zbigniew Gluza – redaktor naczelny kwartalnika 'Karta', którego najnowszy numer 89, zestawiając zapisy źródłowe, opowiada o zbrodni w podwileńskich Ponarach (1941–44) i litewskiej współodpowiedzialności za nią.Spotkanie poprowadzi Agnieszka Lichnerowicz z Radia TOK FM. W dyskusji zostaną poruszone m.in. takie kwestie jak:zakres litewskiego współudziału w zbrodni Holokaustu,tożsamość uczestników pogromów ludności Żydowskiej na Litwie i ich motywacje,rozbieżność między ujęciem "publicznym" i "naukowym" historii na Litwie w dzisiejszych czasach,ostatnie zmiany w świadomości na temat Holokaustu na Litwie,dyskusja o świadomości historycznej w kontekście pamięci o zbrodni w Ponarach. Wstęp wolny!Współorganizatorzy:Wydawnictwo Czarna Owca Muzeum Historii Żydów Polskich POLINul. Anielewicza 6
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza na dyskusję z dwojgiem członków Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce, podczas której usłyszymy historie wojennych doświadczeń przedstawione z różnych perspektyw.Poznamy sytuację dzieci w gettach, historie ukrywania się, utraty rodzin, ucieczki oraz tułaczki. Poznamy również powojenne losy zaproszonych gości. Porozmawiamy o tym, jak odbudowywali swoje życie po Zagładzie. Prowadzenie: Zofia Mioduszewska z Muzeum POLIN. Wstęp wolny! Muzeum Historii Żydów Polskich POLINul. Anielewicza 6
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza na pierwszy wykład nowego cyklu. W 2017 roku, w serii dziesięciu wykładów 'Życie przecięte. Żydzi w Polsce 1944-1968' będzie omawiany okres powojenny w naszej opowieści o relacjach polsko – żydowskich.Wykład inauguracyjny dotyczyć będzie zagadnień związanych z kondycją Żydów ocalałych z Zagłady i ich drogami powrotu do życia w warunkach powojennej Polski. Mowa będzie o doświadczeniach Żydów na tle doświadczeń polskich, o bilansie  Zagłady, różnych kategoriach ocalenia, powrotach ocalałych do miejsc zamieszkania i najważniejszych powodach wyjazdów z Polski oraz uwarunkowaniach pozostania w Polsce pozostałych.  Poruszone zostaną zagadnienia życia codziennego ocalałych, problem natury tak materialnej (bieda, bezdomność, brak pracy) jak i psychologicznej (utrata rodzin i przyjaciół, samotność, trauma, choroby) - sobie z nimi radzili? Mowa też będzie o zwykłych krokach i działaniach, które wielu ocalałych podejmowało porządkując swoje zniszczone przez Zagładę życie: rejestracji ocalałych w żydowskich instytucjach, poszukiwaniu krewnych, odzyskiwaniu utraconego mienia, dokumentowaniu i upamiętnianiu Zagłady, ekshumacji ciał najbliższych, rozliczeniach z kolaborantami.Wykład wygłosi Alina Skibińska – historyk, od dwudziestu lat polską przedstawicielką Muzeum Holokaustu (USHMM) w Waszyngtonie. Od 2005 roku pracuje w Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN i w redakcji rocznika 'Zagłada Żydów. Studia i Materiały'. Nielicznym ocalałym z Zagłady polskim Żydom przyszło odbudowywać swoją egzystencję w zupełnie innej niż przedwojenna rzeczywistości – w nowym ustroju, w nowych granicach, w państwie jednolitym narodowościowo.Cykl wykładów inspirowany galerią POWOJNIE  na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN prezentuje różne aspekty historii Żydów w Polsce po II wojnie światowej: życie społeczne, życie polityczne, religię, kulturę, ruchy migracyjne. Jego tytuł zapożyczyliśmy z książki Joanny Wiszniewicz ukazującej doświadczenie pokolenia Żydów urodzonych i wychowanych w powojennej Polsce, dla których Marzec 1968 był doświadczeniem generacyjnym. Ważnym wątkiem opowieści będą uwarunkowania polityczne funkcjonowania społeczności żydowskiej i jej konfrontacja z antysemityzmem. Bo to właśnie polityka była determinantą kampanii antysemickiej lat 1967-68, która w praktyce zniszczyła życie żydowskie w PRL. Wstęp wolny! Muzeum Historii Żydów Polskich POLINul. Anielewicza 6
Już w najbliższą niedzielę Biuro Przewodników Skarby Warszawy zaprasza na spacer po Muranowie i jego okolicach. Niegdyś serce nieistniejącej już dzielnicy żydowskiej, obecnie obszar należący do Śródmieścia i Woli.
Beit Warszawa zaprasza wszystkich chętnych na kontynuację cyklu wykładów poświęconych judaizmowi - 'Next Step'.
Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, w ramach cyklu 'Sześć wieków relacji polsko-tureckich' zaprasza na wykład: 'Świat oczami Turków: z dziejów kartografii osmańskiej'.
Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na spotkanie autorskie z Anną Kaszubą-Dębską wokół książki pt. 'Kobiety i Schulz'.
W najbliższy weekend Biuro Przewodników Skarby Warszawy zorganizuje dwa spacery po Warszawie, której już nie ma - mieście, którego 30% przedwojennych mieszkańców stanowili Żydzi. Głównym tematem będzie ich kultura, religia, historia i pozostałości tego świata, które przetrwały do naszych czasów.
Spotkanie 'Zawód: reporter'. Gościem trzeciego spotkania z cyklu będzie Witold Repetowicz, który opowie o swojej książce 'Nazywam się Kurdystan', o walce Kurdów z Państwem Islamskim oraz ich dążeniu do niepodległości, o reporterce wojennej i o trudnościach w pisaniu o Bliskim Wschodzie.
Zapraszamy na pokaz filmu pt. 'Dotknięcie anioła' (60’, 2015, Polska/Niemcy), fabularyzowanego dokumentu, laureata wielu prestiżowych nagród oraz promocję nowego, rozszerzonego wydania wspomnień Henryka Schönkera, na podstawie których powstał film.
Konflikt o Kaszmir to jeden z najdłużej trwających konfliktów międzynarodowych i jedyny na świecie, w którym uczestniczą sąsiedzi posiadający arsenał nuklearny. Kaszmir to jeden z najbardziej zmilitaryzowanych regionów świata, a obecny zły stan relacji między Indiami i Pakistanem nie budzi nadziei na poprawę w najbliższym czasie. Eskalacja tego konfliktu może mieć tragiczne skutki, stanowiąc zagrożenie ponadregionalne i dlatego warto poruszać ten temat omawiając problemy współczesnego bezpieczeństwa. Tymczasem w polskich mediach problemy południowoazjatyckie praktycznie się nie pojawiają.
Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na ostatnie w tym roku seminarium naukowe pt. 'Rodziny w Getcie Warszawskim — Przemiany i reakcje na kryzys'. Spotkanie poprowadzi Maria Ferenc-Piotrowska.
Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na seminarium 'Żydzi w Warszawie w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej'. Spotkanie poprowadzi dr Zofia Borzymińska.
Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na spotkanie z Henrykiem Grynbergiem, prozaikiem, poetą, dramaturgiem i eseistę, poświęcone pracom nad trzecią częścią 'Pamiętnika'.
Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na spotkanie autorskie z dr Anną Rataj wokół książki pt. 'Sąd Najwyższy Izraela jako Sąd Konstytucyjny: Przyczynek do badań nad aktywizmem sędziowskim'.
Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na spotkanie autorskie z Łukaszem Krzyżanowskim oraz premierę książki pt. 'Dom, którego nie było' o stosunkach między lokalną społecznością Radomia oraz powracającymi Żydami.
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra serdecznie zaprasza na wykład z cyklu: 'Bohaterowie Starego Testamentu - psychologia i motywy', tytuł wykładu: 'Samson'.
W najbliższą niedzielę, Hiroshi Kaneko, japoński prawnik mieszkający w Polsce, wygłosi prelekcję o historii kolonialnej ekspansji państw zachodnich na Wschód w ujęciu recepcji lub narzucania systemu prawnego koloniom.
Służewski Dom Kultury zaprasza na wykład 'Architektura Mauretańska' w ramach cyklu 'Kultury świata – poznajemy świat'.
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum po raz szósty organizuje cykl wykładowy poświęcony relacjom Polski z wybranym krajem – dawnym sąsiadem I Rzeczypospolitej.
Od najdawniejszych czasów ludy Ameryki przejawiały zainteresowanie roślinami, które dawały im schronienie, lekarstwo, pokarm, jak i surowiec niezbędny do przeżycia w środowisku. Gdy stopniowo przechodziły z trybu wędrownego do osiadłego, mogły rozwinąć obserwację ich cech i właściwości. Pionierami w tej dziedzinie byli Dawni Meksykanie którzy z pośród 25 tyś rodzajów roślin, co dziesiątej nadali nazwę w języku Nahuatl. Przypisano im również głębokie znaczenia które z czasem stały się swoistym językiem w komunikacji symbolicznej, wszak relacja między nimi a światem roślin wybiegała dużo dalej...
Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza na spotkanie z Igorem Strojeckim, autorem książki poświęconej podróżnikowi i fotografowi Leonowi Barszczewskiemu. Barszczewski uchwycił w obiektywie grozę górskich wypraw, majestatyczne piękno lodowców oraz sceny z życia codziennego ludzi. Z jego fotografii spoglądają bejowie i wieśniacy, biedacy i bogacze, tancerze i obłąkani, a nawet muzułmańskie kobiety odsłaniające twarze. Te jedyne w swoim rodzaju obrazy przenoszą patrzącego w świat już zagubiony i nieznany. Autor książki odtworzył go na podstawie notatek i artykułów prasowych samego podróżnika oraz wspomnień jego córki, Jadwigi Barszczewskiej Michałowskiej.
Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na seminarium pt. 'Rola Religii w Myśli Sysjonistycznej Achad Ha-Ama i Josefa Chaima Brennera'. Spotkanie poprowadzi dr Daria Boniecka-Stępień.
Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na seminarium pt. 'Badania nad antysemityzmem w Polsce'. Spotkanie poprowadzi dr Helena Datner.

Strona 1 z 7