wykład

Już w październiku odbędzie się w Warszawie III Dzień Różnorodności! Będzie to wyjątkowy weekend, podczas którego wysłuchamy prelekcji, nauczymy się reagować na przemoc, obejrzymy film, zapoznamy się z programem organizacji działających na rzecz różnorodności, będziemy uczestnikami happeningu, zaśpiewamy piosenki, skosztujemy potraw ze świata, zrobimy biżuterię, pomalujemy wodę, zatańczymy i wiele więcej. Przed nami cykl zajęć dedykowanych dzieciom, seniorom i kobietom, koncerty i prezentacje. Serdecznie zapraszamy już 14 i 15 października! 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na kolejny spacer w okolicach Parku Rzeźby na Bródnie. Celem wycieczki będzie cmentarz żydowski na Pradze, który pozostaje jednym z najmniej rozpoznanych zakątków Warszawy. W takim kontekście spacer staje się sposobem przywracania społecznej pamięci, odzyskiwania zapomnianego dziedzictwa.Cmentarz żydowski na Bródnie to najstarszy istniejący cmentarz żydowski w Warszawie, założony w XVIII wieku. Cmentarz ma powierzchnię 14 hektarów i skrywa groby ponad trzystu tysięcy mieszkańców stołecznej aglomeracji. Zniszczony w trakcie wojny, po jej zakończeniu był dalej dewastowany. Metodycznie wywożono ocalałe nagrobki i używano ich jako materiału przy odbudowie stolicy. Czternaście tysięcy macew przygotowanych do wywiezienia spoczywa do dzisiaj pośrodku terenu, złożone w charakterystyczną pryzmę, przypominającą monumentalne dzieła landartowe z lat 70. Cmentarz uzyskał status zabytku dopiero w 2009 roku, a oficjalnie przestał być terenem rekreacyjnym w roku 2016. Cmentarz jest pod opieką Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, która dąży do jego restauracji. Obecnie trwają prace nad pawilonem upamiętniającym historię cmentarza, nad którego projektem pracuje kolektyw architektoniczno-artystyczny Senna.Spacer rozpocznie się przy bramie Cmentarza, ul. Św. Wincentego 15 (w sąsiedztwie Ronda Żaba).Mężczyźni proszeni są o posiadanie nakrycia głowy podczas spaceru. Cmentarz żydowski na Bródnieul. Św. Wincentego 15
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra serdecznie zaprasza na comiesięczne zajęcia konwersatoryjne: "Losy żydowskie w XX wieku przez pryzmat kinematografii”, temat kwietniowego spotkania: „Świat żydowski w polskim kinie międzywojennym”.
W wykładzie zostanie podjęta próba wyjaśnienia aktów agresji wobec powracających Żydów w pierwszych latach po zakończeniu wojny, zwłaszcza  genezy  i przebiegu powojennych pogromów.Dlaczego doszło do pogromów w Krakowie w sierpniu 1945 roku i rok później w Kielcach? Skąd się wzięły plotki o porywaniu chrześcijańskich dzieci? Czy to możliwe, aby w połowie XX wieku ktoś autentycznie wierzył w mord rytualny? Jaki jest związek między wiarą, że Żydzi spożywają ludzką krew, a genezą pogromów?Wykład wygłosi prof. Marcin Zaremba – historyk i socjolog, pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Studiów Politycznych PAN, autor licznych prac z zakresu historii społecznej, m.in. Wielka Trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys. Wykład odbywa się w ramach cyklu 'Życie przecięte" Żydzi w Polsce 1944-1968.Nielicznym ocalałym z Zagłady polskim Żydom przyszło odbudowywać swoją egzystencję w zupełnie innej niż przedwojenna rzeczywistości – w nowym ustroju, w nowych granicach, w państwie jednolitym narodowościowo.Cykl wykładów inspirowany galerią POWOJNIE  na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN prezentuje różne aspekty historii Żydów w Polsce po II wojnie światowej: życie społeczne, życie polityczne, religię, kulturę, ruchy migracyjne. Jego tytuł zapożyczyliśmy z książki Joanny Wiszniewicz* ukazującej losy pokolenia Żydów urodzonych i wychowanych w powojennej Polsce, dla których Marzec ‘68 był doświadczeniem generacyjnym. Ważnym wątkiem opowieści będą uwarunkowania polityczne funkcjonowania społeczności żydowskiej i jej konfrontacja z antysemityzmem. Bo to właśnie polityka była determinantą kampanii antysemickiej lat 1967-68, która w praktyce zniszczyła życie żydowskie w PRL. Wstęp wolny! Muzeum Historii Żydów Polskichul. Mordechaja Anielewicza 6
Jak wyglądała sztuka skandynawska kiedyś, a jakie jest jej współczesne oblicze? Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na wykład specjalny Johana Sjöströma poświęcony historii tych zmian od końca XIX wieku do dziś, zaś głównym przedmiotem wystąpienia będzie skandynawski fin de siècle, zwłaszcza lata 1880–1914.
Maria Szymańska-Ilnata przedstawi relację z badań terenowych, które prowadziła na Sumatrze Zachodniej. Wykład, bogato ilustrowany materiałem filmowym, przybliży aktualną sytuację muzyków tradycyjnych oraz zmiany zachodzące w kulturze muzycznej obszaru Minangkabau pod wpływem procesów globalizacyjnych.
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza na wykład z cyklu 'Dzieje Żydów: stare i nowe pytania'. Pozornie proste pytanie o to, czym jest muzyka żydowska, jest zwykle zadawane w określonym celu. Czasem jest to poszukiwanie poczucia jedności i wspólnej historii społeczności żydowskiej. Innym razem chęć określenia żydowskiego 'wpływu' na kulturę popularną. Są też tacy, którzy definiują muzykę i muzyków 'żydowskich', by poddać ich krytyce i wykluczeniu. Dlaczego, kiedy i w jakich okolicznościach pytanie o to, czym jest muzyka żydowska, pojawia się najczęściej? Co różne jej definicje wniosły do szerszych debat na temat tożsamości? Jakie znaczenie ma jej określenie w kontekście ruchu syjonistycznego, muzykologii i przemysłu rozrywkowego? Profesor Judah Cohen z Indiana University w Bloomington chciałby, aby jego wykład stał się początkiem szerokiej dyskusji na temat muzyki żydowskiej.Wykład w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym na język polski. Wstęp wolny! Wykład towarzyszy wystawie czasowej 'Szafa grająca! Żydowskie stulecie na szelaku i winylu' oraz odbywa się w ramach Global Education Outreach Program. Muzeum Historii Żydów Polskich POLINul. Anielewicza 6
Kiedy świat szeroko pojętego Zachodu mówi o islamie, naczelnym tematem, zaraz obok terroryzmu i radykalizmu, jest kobieta. Świat muzułmański w całej swojej rozpiętości i różnorodności dostarcza nam wielu kontrowersji – zakaz prowadzenia samochodu przez kobiety w Arabii Saudyjskiej, nakaz zakrywania twarzy w Afganistanie w czasie panowania Talibów, zabójstwa honorowe w Pakistanie, przekraczający 50% poziom analfabetyzmu wśród Arabek, obrzezanie dziewczynek w Indonezji. Jednocześnie arabiści zgodni są co do tego, że pojawienie się islamu na terenach Arabii rewolucyjnie poprawiło pozycję kobiety, zaś samego Muhammada z czystym sumieniem można nazwać największym feministą swoich czasów.
Żydzi odegrali kluczową rolę w propagowaniu psychoanalizy w polskich środowiskach inteligenckich począwszy od pierwszych lat XX wieku. Na zjazdach polskich neurologów, psychologów i psychiatrów w Warszawie (1909) oraz w Krakowie (1912) wygłoszono kilkanaście referatów na temat psychoanalizy Freuda i Junga, odbyły się też gorące dyskusje na ten temat, co było fenomenem w skali europejskiej.W okresie międzywojnia zainteresowanie psychoanalizą w polskim środowisku lekarskim nadal było ogromne. Znajdowały one też zwolenników w kręgach literaturoznawczych. Psychoanalizę uprawiano w Szpitalu Starozakonnych na Czystem w Warszawie, zaś kluczową postacią był Gustaw Bychowski, bodaj najwybitniejszy psychoanalityk międzywojnia. Oryginalną wersję psychoanalizy wypracował Roman Markuszewicz, który jako jeden z niewielu polskich psychiatrów pochodzenia żydowskiego przeżył Holokaust. Większość znalazła śmierć w gettach i w obozach zagłady. Dzieła zniszczenia dopełnił komunizm, gdzie psychoanaliza była traktowana jako wsteczna klasowo teoria burżuazyjna. Wykład wygłosi prof. Paweł Dybel z Instytutu Filozofii i Socjologii  UP w Krakowie oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Jego główne obszary badań to filozofia współczesna, teorie psychoanalityczne i filozofia polityczna. Autor wielu publikacji po polsku, niemiecku i angielsku. Stypendysta m.in. Thyssen Stiftung, Alexander von Humboldt Stiftung, DAAD, DFG, The Kosciuszko Foundation, The British Academy, Institut fűr die Wissenschaften vom Menschen.   Wstęp wolny! Muzeum Historii Zydów Polskich POLIN ul. Anielewicza 6
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i kampania HejtStop zapraszają na kurs edukacyjny. Dowiemy się na nim w jaki sposób można reagować, gdy spotykamy się ze stereotypami, uprzedzeniami lub dyskryminacją? Jak przeciwdziałać mowie nienawiści w sieci? Jakie grupy są w Polsce objęte specjalną ochroną prawną? Gdzie szukać informacji o ludziach, którzy w różnych częściach świata skutecznie przeciwstawiali się przemocy? Czym jest 'Żywa biblioteka' i od czego zacząć, jeśli chcemy ją zorganizować?
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza na pierwszy wykład nowego cyklu. W 2017 roku, w serii dziesięciu wykładów 'Życie przecięte. Żydzi w Polsce 1944-1968' będzie omawiany okres powojenny w naszej opowieści o relacjach polsko – żydowskich.Wykład inauguracyjny dotyczyć będzie zagadnień związanych z kondycją Żydów ocalałych z Zagłady i ich drogami powrotu do życia w warunkach powojennej Polski. Mowa będzie o doświadczeniach Żydów na tle doświadczeń polskich, o bilansie  Zagłady, różnych kategoriach ocalenia, powrotach ocalałych do miejsc zamieszkania i najważniejszych powodach wyjazdów z Polski oraz uwarunkowaniach pozostania w Polsce pozostałych.  Poruszone zostaną zagadnienia życia codziennego ocalałych, problem natury tak materialnej (bieda, bezdomność, brak pracy) jak i psychologicznej (utrata rodzin i przyjaciół, samotność, trauma, choroby) - sobie z nimi radzili? Mowa też będzie o zwykłych krokach i działaniach, które wielu ocalałych podejmowało porządkując swoje zniszczone przez Zagładę życie: rejestracji ocalałych w żydowskich instytucjach, poszukiwaniu krewnych, odzyskiwaniu utraconego mienia, dokumentowaniu i upamiętnianiu Zagłady, ekshumacji ciał najbliższych, rozliczeniach z kolaborantami.Wykład wygłosi Alina Skibińska – historyk, od dwudziestu lat polską przedstawicielką Muzeum Holokaustu (USHMM) w Waszyngtonie. Od 2005 roku pracuje w Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN i w redakcji rocznika 'Zagłada Żydów. Studia i Materiały'. Nielicznym ocalałym z Zagłady polskim Żydom przyszło odbudowywać swoją egzystencję w zupełnie innej niż przedwojenna rzeczywistości – w nowym ustroju, w nowych granicach, w państwie jednolitym narodowościowo.Cykl wykładów inspirowany galerią POWOJNIE  na wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN prezentuje różne aspekty historii Żydów w Polsce po II wojnie światowej: życie społeczne, życie polityczne, religię, kulturę, ruchy migracyjne. Jego tytuł zapożyczyliśmy z książki Joanny Wiszniewicz ukazującej doświadczenie pokolenia Żydów urodzonych i wychowanych w powojennej Polsce, dla których Marzec 1968 był doświadczeniem generacyjnym. Ważnym wątkiem opowieści będą uwarunkowania polityczne funkcjonowania społeczności żydowskiej i jej konfrontacja z antysemityzmem. Bo to właśnie polityka była determinantą kampanii antysemickiej lat 1967-68, która w praktyce zniszczyła życie żydowskie w PRL. Wstęp wolny! Muzeum Historii Żydów Polskich POLINul. Anielewicza 6
Beit Warszawa zaprasza wszystkich chętnych na kontynuację cyklu wykładów poświęconych judaizmowi - 'Next Step'.
Jewish Community Center zaprasza na dyskusję o tym, kto jest Żydem?
Instytut Cervantesa i Stowarzyszenie Sztuki Flamenco zapraszają na seminarium, na którym flamenco będzie przedstawione jako fenomen kulturowy, próba uzewnętrznienia wielu typów emocji za pomocą śpiewu, muzyki i tańca, jako zjawisko, które bez wątpienia można nazwać Sztuką. Aby powstać i rozwinąć się potrzebowało ono odpowiedniego środowiska – najlepszym okazała się być rodzina. Treść i forma przekazu w naturalny sposób wędrowała z pokolenia na pokolenie tworząc rodzaj niepowtarzalnej dla każdej rodziny szkoły.
Klub Laurazja zaprasza na prelekcję o zabytkach Indii. Indie są skarbnicą dawnej architektury, kultury i historii. Z tego ogromu zostaną zaprezentowane najważniejsze, wpisane na listę UNESCO obiekty leżące w środkowych Indiach. Groty skalne w Bhimbetce (Madhya Pradesh), stupa w Sanchi czy świątynie w Khajuraho – to tylko niektóre z nich.
Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza na wykład dr Assel Baieli (Almaty Management Uniwersity) poświęcony wizerunkowi kobiety w literaturze kazachskiej z przełomu XIX i XX w. Twórcy eposów stworzyli następujące typy: przyjaciółkę – towarzyszkę, doradczynię chana, głowę rodu i wojowniczkę.
Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, w ramach cyklu 'Sześć wieków relacji polsko-tureckich' zaprasza na wykład: 'Świat oczami Turków: z dziejów kartografii osmańskiej'.
El Cante czyli śpiew jest główną formą ekspresji w muzyce Flamenco. To właśnie w tym miejscu z pomocą słów oraz najbliższego człowiekowi instrumentu jakim jest głos, rodziła się opowieść o miłości, żalu, rozterkach i biedzie, o wszystkim co można spotkać idąc przez życie. Spotkanie poświęcone będzie jednemu z najwybitniejszych śpiewaków w historii Flamenco – Enrique Morente.
Konflikt o Kaszmir to jeden z najdłużej trwających konfliktów międzynarodowych i jedyny na świecie, w którym uczestniczą sąsiedzi posiadający arsenał nuklearny. Kaszmir to jeden z najbardziej zmilitaryzowanych regionów świata, a obecny zły stan relacji między Indiami i Pakistanem nie budzi nadziei na poprawę w najbliższym czasie. Eskalacja tego konfliktu może mieć tragiczne skutki, stanowiąc zagrożenie ponadregionalne i dlatego warto poruszać ten temat omawiając problemy współczesnego bezpieczeństwa. Tymczasem w polskich mediach problemy południowoazjatyckie praktycznie się nie pojawiają.
Jewish Community Center zaprasza na wykład Piotra Pazińskiego pt. 'Czy Odyseusz był Żydem? Kilka uwag o cudzoziemcach w naszej kulturze'.
Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na ostatnie w tym roku seminarium naukowe pt. 'Rodziny w Getcie Warszawskim — Przemiany i reakcje na kryzys'. Spotkanie poprowadzi Maria Ferenc-Piotrowska.
Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na seminarium 'Żydzi w Warszawie w czasie Insurekcji Kościuszkowskiej'. Spotkanie poprowadzi dr Zofia Borzymińska.
Fundacja im. prof. Mojżesza Schorra serdecznie zaprasza na wykład z cyklu: 'Bohaterowie Starego Testamentu - psychologia i motywy', tytuł wykładu: 'Samson'.
Zamek Królewski w Warszawie zaprasza na wykład zatytułowany: 'Obojętni partnerzy, czy strategiczni sojusznicy? Współczesne relacje polsko-tureckie', autorstwa droktora Jakuba Wódki.
W najbliższą niedzielę, Hiroshi Kaneko, japoński prawnik mieszkający w Polsce, wygłosi prelekcję o historii kolonialnej ekspansji państw zachodnich na Wschód w ujęciu recepcji lub narzucania systemu prawnego koloniom.

Strona 1 z 4