europa

W Ambasadzie można otrzymać informcje dotyczące m.in. kultury oraz turystyki w Macedonii.
Stefan Wierzbicki urodził się w 1938 r. w Wilnie, w polskiej rodzinie. Po ukończeniu średniej Szkoły Sztuk Pięknych w Kownie i pierwszego roku rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni rzeźby u znakomitego pedagoga, profesora Franciszka Strynkiewicza. Ukończył je w 1964 r. Mieszka i tworzy w Warszawie. Od czterdziestu lat bierze udział we wszystkich ogólnopolskich wystawach i festiwalach sztuki w Galerii...
Studio Flamenco jest najstarszą i jedną z największych szkół flamenco w Polsce. Szkoła powstała w 1990 r. dzięki współpracy i pomocy Ambasady Hiszpanii, dyrekcji L.O. im. Cervantesa oraz entuzjazmowi wielu zafascynowanych tą sztuką osób. Założycielem i dyrektorem Studio jest Marek Krajewski — gitarzysta, który jako jeden z pierwszych zaczął propagować muzykę flamenco w Polsce. Aktualnie kieruje zespołem Tiento Flamenco.
Repertuar szkoły jest bardzo zróżnicowany: od lekkiego i radosnego po bardzo głęboki i nastrojowy. Inspiracją jest zarówno muzyka tradycyjna (flamenco puro), jak i najnowsze trendy, takie jak flamenco-pop i flamenco-latino. Repertuar jest bogaty i urozmaicony, ponieważ przez instruktorów szkoły opracowywane są także kompozycje i choreografie oraz nowatorskie aranżacje flamenco.
Agencja Promocji Mañana powstała w 2001 roku w celu promocji kina iberoamerykańskiego w Polsce. Projektami Mañany jest m.in. Festiwal Filmów Latynoamerykańskich i Tydzień Kina Hiszpańskiego.
W Ambasadzie można otrzymać informacje m.in. o kulturze i turystyce, a także bieżących sprawach społecznych i politycznych na Łotwie.
Na oficjalnej stronie Ambasady Litewskiej dostępne są informacje o aktualnych wydarzeniach w Polsce związanych ze współpracą litewsko-polską, wydarzeniach kulturalnych, organizowanych i współorganizowanych przez Ambasadę oraz Centrum Kultury Litewskiej (Al. Ujazdowskie 12), a także o turystyce oraz społeczności litewskiej mieszkającej w Polsce.
Można tu znaleźć książki z dziedziny literatury, kultury, językoznawstwa, religii itd. Są to wydawnictwa w językach rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, serbołużyckim, słowackim, serbskim, macedońskim a także książki wydawane przez słowiańskie mniejszości narodowe w Polsce.
Urodziła się i wychowała w Moskwie w rodzinie o artystycznych tradycjach – dziadek Mikołaj Sokołow i ojciec Michał Sokołow byli malarzami. Artystka uczyła się w Liceum Plastycznym przy Instytucie im. Sulikowa w klasie akwareli pod kierunkiem Aleksandra Michajłowa, a w 1981 r. ukończyła studia wyższe w Moskiewskim Instytucie Sztuk Stosowanych (MWHPU – dawnym Instytucie Stroganowa) na Wydziale Ceramiki. Od 1980 r. uczestniczy w wystawach zbiorowych i indywidualnych.
Biblioteka Austriacka posiada zbiory książek i czasopism niemieckojęzycznych, ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej literatury austriackiej. 
British Council jest instytucją reprezentującą Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w zakresie współpracy kulturalnej i edukacyjnej. Rozpoczęło swoją działalność w Polsce w 1938 roku, jako czwarta placówka zagraniczna, a od 1948 główną siedzibą jest biuro w Al. Jerozolimskich w Warszawie. British Council to obecnie międzynarodowa sieć placówek zatrudniających około 7,5 tysiąca osób w 233 miastach w 109 krajach na całym świecie.
Warszawski oddział Instytutu Francuskiego w Polsce realizuje francuską dyplomację publiczną i kulturalną poprzez szeroki zakres działań: kursy językowe; prowadzenie mediateki; organizowanie wystaw, festiwalów, konferencji i innych wydarzeń; udzielanie stypendiów Polakom wyjeżdżającym do Francji na studia lub badanie; wsparcie na przekładanie francuskich książek na język polski, współpraca ze szkołami dwujęzycznymi oraz katedrami romanistyki na uniwersytetach... Placówka podlega Ambasadzie...
Instituto Cervantes jest hiszpańską instytucją państwową utworzoną w 1991 roku, której zadaniem jest nauczanie i upowszechnianie języka hiszpańskiego oraz propagowanie kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej za granicą. Siedziba Instytutu mieści się w Madrycie oraz w miejscowości leżącej w jej okolicach ¿Alcalá de Henares, miejscu narodzin pisarza Miguela de Cervantesa. Instytut posiada swoje placówki na czterech kontynentach.
Urodził się 24.04.1967 r. na Litwie. Ukończył 11-letnią Szkołę Plastyczną (1974 - 85) w Szawle (Litwa). Pracę dyplomową obronił w 1985 roku (akwarela). W latach 1988-91 uczył się akwareli w pracowni Birute Gilyte w Wilnie. W latach 1991-94 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.   Wszechstronna twórczość plastyczna obejmuje rysunek, grafikę, malarstwo sztalugowe, rzeźbę, płaskorzeźbę, a także projekty i wykonawstwo małych form rzeźbiarskich (amulety),...
Zakręt to bardzo specyficzne miejsce: nie jest to klub we współczesnym rozumieniu, ale po prostu sympatyczne miejsce, gdzie można świetnie zjeść. Raczej przypomina bar mleczny i taki też ma klimat, choć każdego może wprawić w zadziwienie. Często stołują się tutaj cudzoziemcy, również politycy odwiedzają to miejsce. Klub słynie z kuchni rosyjskiej.
Związek Ukraińców w Polsce powstał w lutym 1990 r. Jest następcą prawnym działającego od 1956 r. Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Na czele organizacji stoi prezes Piotr Tyma. Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz zachowania tożsamości kulturalnej społeczności ukraińskiej w Polsce oraz rozwój dobrosąsiedzkich kontaktów i współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą. Dodatkowo prowadzi działalność oświatowo (letnie obozy dla dzieci i młodzieży, seminaria dla nauczycieli). Co...
Węgierskie Centrum Kultury - Liszt Intézet - Magyar Kulturális Centrum Varsó, zostało założone 4 listopada 1935r. Dyrektorem WIK jest István Gordon, który jednocześnie jest radcą Ambasady Republiki Węgierskiej. Do głównych celów instytutu należą przybliżanie polskiemu społeczeństwu wszelkich wiadomości dotyczących Węgier, podtrzymywanie pozytywnych stosunków między oboma państwami. Ponadto pracownicy instytutu starają się nawiązywać kontakty kulturalne oraz naukowo-oświatowe między polskimi i...
Stowarzyszenie zarejestrowanie zostało w 1995 roku. Liczy 120 członków. Działalność Wspólnoty Węgierskiej w Polsce polega na nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych kontaktów wśród Węgrów mieszkających w Polsce, zapoznawaniem najmłodszego pokolenia z kulturą i językiem ojczystym, aby doceniali ich bogactwo i wartość. Stowarzyszenie również niesie pomaga w rozwiązywaniu problemów swych członków. Organizacja podjęła się także prób...
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury (RONiK) w Warszawie rozpoczął swoją działalność w listopadzie 1962r. Jego działalność reguluje porozumienie zawarte pomiędzy rządami Federacji Rosyjskiej i Polski. RONiK istnieje w ramach Federalnej Agencji ds. Wspólnoty  Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej (Rossotrudniczestwo).. RONIK posiada w Polsce oddziały w Gdańsku i Warszawie.
Instytut Słowacki w Warszawie powstał 13.10.1993 r. w wyniku podziału wspólnego Czechosłowackiego Ośrodka Kultury i Informacji w Warszawie na dwie samodzielne instytucje.   Zadaniem IS w Warszawie jest rozpowszechnianie wiedzy i informacji o Republice Słowackiej z dziedziny kultury, sztuki, szkolnictwa, nauki, prezentacja regionów, firm, turystyki i uzdrowisk, a także propagowanie nowych form wszechstronnej współpracy w rozwoju słowacko - polskich stosunków kulturalnych, gospodarczych i...
Banja Luka to wyjątkowa restauracja z mieszanką specjałów kuchni bałkańskiej. W samym centrum Warszawy można poznać i zakochać się w smakach adriatyckich czy góralskich potraw magicznego półwyspu Bałkańskiego.
Istniejąca od 1991 roku Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej na mocy nowego statutu obowiązującego od lipca 2002 roku działa w nowej formule. Celem Fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie powstał w 1993 roku. Finansowany jest ze środków budżetowych niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań. Do zadań Instytutu należy badanie stosunków polsko-niemieckich, zagadnień z historii porównawczej Polski i Niemiec oraz historiografii. Stąd też Instytut publikuje wyniki badań oraz teksty źródłowe dotyczące historii Polski jak i stosunków polsko-niemieckich, a także historyczne prace naukowe w polskim lub niemieckim tłumaczeniu. Pracownicy...
Powstały w 1940 roku Duński Instytut Kultury jest pozarządową, niezależną organizacją typu non-profit. Siedziba główna mieści się w Kopenhadze, w Polsce Instytut działa od 1994 roku. Instytut działa pod honorowym patronatem Jej Królewskiej Wysokości Księżnej Mary.
Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec, a jego działalność obejmuje swym zasięgiem cały świat. Zajmuje się upowszechnianiem znajomości języka niemieckiego zagranicą i rozwija międzynarodową współpracę kulturalną. Ponadto popularyzuje kompleksowy wizerunek Niemiec, informując o ich życiu kulturalnym, społecznym i politycznym.

Strona 9 z 10