europa

Goethe-Institut jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec, a jego działalność obejmuje swym zasięgiem cały świat. Zajmuje się upowszechnianiem znajomości języka niemieckiego zagranicą i rozwija międzynarodową współpracę kulturalną. Ponadto popularyzuje kompleksowy wizerunek Niemiec, informując o ich życiu kulturalnym, społecznym i politycznym.
Włoski Instytut Kultury został powołany w 1934 jako sekcja kulturalna włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych działająca zagranicą.
Greckokatolicka cerkiew prowadzona jest przez Ojców Bazylianów.Oprócz swojego głównego, religijnego przesłania, prowadzi na terenie swojej parafii także działania kulturalne. W odremontowanej i stylowo ozdobionej sali pod cerkwią odbywają się spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz koncerty muzyki cerkiewnej.
Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza na koncert muzyki folkowej. Sąsiedzi grają folk (celtycki) i śpiewają a cappella szanty (morskie pieśni pracy). Inspiruje ich też muzyka dawna i folklor śląski. Atuty zespołu to barwne głosy, bogate, akustyczne instrumentarium i różnorodny, folkowy repertuar.

Strona 10 z 10