konferencja

Zespół Prawa Latynoamerykańskiego w ramach projektu Warsaw Latin Convention we współpracy z Forum Młodych Dyplomatów zaprasza na konferencje naukową 'Trans-Pacific Partnership Conference'. Po przedłużających się trudnych negocjacjach, 4 lutego 2016 roku doszło do podpisania przez 12 krajów Azji i Pacyfiku- m.in. Stany Zjednoczone, Chile, Japonię, Australię, Meksyk, Peru, produkujących około 40% światowego PKB, wielostronnej umowy handlowej- Trans-Pacific Partnership (TPP).Umowa ma na celu...
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego oraz Fundacja Righteous for the World zapraszają na konferencję i wystawę 'Polska wieś ratująca Żydów'
Żydowski Instytut historyczny zaprasza na sesję naukową poświęconą życiu i twórczości poetki, przygotowaną przez Instytut Slawistyki PAN, Fundację Józefa Rotblata oraz Żydowski Instytut Historyczny.
Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) oraz Centrum Wielokulturowe w Warszawie (CWW) zapraszają na debatę panelową pt. 'Oddziały przygotowawcze – nowe rozwiązanie dla szkół wielokulturowych'.
Instytut Słowacki oraz Katedra Studiów Interkulturowych Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową: 'Bratysława - miasto na skrzyżowaniu kultur'. Wstęp wolny Instytut Słowackiul. Krzywe Koło 12/14a www.instytutslowacki.pl/
Żydowski Instytut Historyczny zaprasza na konferencję z okazji setnej rocznicy założenia Stowarzyszenia Głuchoniemych Żydów.
MSN w Warszawie zaprasza na konferencję dotyczącą sztuki kinetycznej i op-art'u.Idee zrodzone w kręgu dadaizmu i konstruktywizmu na początku wieku w okresie powojennym przeżywały swój swoisty renesans i stanowią znak fascynacji ruchem - jego efektami, estetyką, dynamicznymi możliwościami tworzenia nowych, interaktywnych relacji z publicznością.
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, The Young Election Observers/ Forum Młodych Dyplomatów oraz Koło Naukowe Studium Europy Wschodniej zapraszają na serię spotkań pt. 'Jedinyj' wybór?
Festiwal Warszawa Singera zaprasza na konferencję prasową poprzedzającą XIII edycję wydarzenia!
Muzeum POLIN i HL-Senteret zapraszają wszystkich praktyków, muzealników, artystów i realizatorów projektów związanych z żydowskim dziedzictwem kulturowym do zaprezentowania swoich osiągnięć, metod pracy i doświadczeń.
Koło Naukowe Arabistów Uniwersytetu Warszawskiego ma zaszczyt zaprosić na konferencję naukową "Islam ponowoczesny - różne oblicza współczesnego islamu", która odbędzie się 16 i 17 maja 2016 w Warszawie.
Kiedyś mieszkałam przy ulicy Williama Lidnleya w Warszawie. Codziennie przechodziłam obok tablicy upamiętniającej tego inżyniera. Wtedy nie wiedziałam, że kiedyś spotkam jego potomków w stolicy Azerbejdżanu w Baku, gdzie w kwietniu br. odbyła się międzynarodowa konferencja państw regionu morza Kaspijskiego (CATEC – Caspian Aqua Technologies Exhibition and Conference), zorganizowana przez Azersu OJSC. Podczas spotkania poznałam między innymi bardzo ciekawą osobę – prof. dr...
Fundacja Polska- Haiti jest organizacją pożytku publicznego,powstałą by pomagać Haitańczykom po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło ich kraj.
Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA) to czołowy polski think-tank zajmujący się Azją Dalekiego Wschodu. W skład zespołu wchodzą specjaliści krajów Azji, dysponujący praktyczną wiedzą wyniesioną z wieloletnich doświadczeń pracy na rynkach dalekowschodnich, pobytu w Azji, znajomości miejscowych realiów, języków i kultury.
Koło Naukowe Arabistów powstało 28 lutego 1986 roku, jako dwunaste koło na UW. Zostało reaktywowane w ramach Wydziału Orientalistycznego UW w 2007 roku. Celem Koła jest rozwijanie zainteresowań naukowych jego członków oraz prezentowanie zagadnień związanych z krajmi arabskimi i islamem.
Studencki Klub Islandzki prezentuje bogactwo kultury islandzkiej, działa od października 2005 na Uniwersytecie Warszawskim. Siedzibą Klubu został Wydział Polonistyki. W tamtejszej kawiarence odbywają się spotkania SKI. Zarówno bowiem pomysłodawca całego przedsięwzięcia, jak i zdecydowana większość członków Klubu to studenci tej właśnie jednostki dydaktycznej (przede wszystkim poloniści i kulturoznawcy), choć w szeregach Klubu znajdują się również italianiści, romaniści i studenci europeistyki.
Instituto Cervantes jest hiszpańską instytucją państwową utworzoną w 1991 roku, której zadaniem jest nauczanie i upowszechnianie języka hiszpańskiego oraz propagowanie kultury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej za granicą. Siedziba Instytutu mieści się w Madrycie oraz w miejscowości leżącej w jej okolicach ¿Alcalá de Henares, miejscu narodzin pisarza Miguela de Cervantesa. Instytut posiada swoje placówki na czterech kontynentach.
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury (RONiK) w Warszawie rozpoczął swoją działalność w listopadzie 1962r. Jego działalność reguluje porozumienie zawarte pomiędzy rządami Federacji Rosyjskiej i Polski. RONiK istnieje w ramach Federalnej Agencji ds. Wspólnoty  Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej (Rossotrudniczestwo).. RONIK posiada w Polsce oddziały w Gdańsku i Warszawie.
Instytut Słowacki w Warszawie powstał 13.10.1993 r. w wyniku podziału wspólnego Czechosłowackiego Ośrodka Kultury i Informacji w Warszawie na dwie samodzielne instytucje.   Zadaniem IS w Warszawie jest rozpowszechnianie wiedzy i informacji o Republice Słowackiej z dziedziny kultury, sztuki, szkolnictwa, nauki, prezentacja regionów, firm, turystyki i uzdrowisk, a także propagowanie nowych form wszechstronnej współpracy w rozwoju słowacko - polskich stosunków kulturalnych, gospodarczych i...
Istniejąca od 1991 roku Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej na mocy nowego statutu obowiązującego od lipca 2002 roku działa w nowej formule. Celem Fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.