kultura

Stupa House to ośrodek medytacyjny działający w Warszawie od września 2001 roku. Karma Kagyu to jedna z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. W Warszawie buddyzm Diamentowej Drogi istnieje już prawie 30 lat. W 1999 roku udało się kupić starą kotłownię, którą następnie poddano gruntownemu remontowi. To początek istnienia Stupa House - jednego z kilkuset ośrodków szkoły Karma Kagyu na świecie.
Organizacja zajmuje się budowaniem i rozwijaniem dobrosąsiedzkich stosunków współpracy i przyjaźni pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a krajami na wschód od Bugu.
Instituto Español Sin Fronteras to szkoła języka hiszpańskiego prowadząca kursy na różnych poziomach zaawansowania. Organizuje także obozy językowe w Hiszpanii, przewidziane dla uczestników w różnym wieku (programy: Hiszpański dla Nastolatków, Hiszpański w Złotym Wieku) oraz o różnych zainteresowaniach (kultura, sztuka, literatura, biznes, sport czy nauka flamenco).
Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata zajmuje się badaniem i dokumentacją sztuki orientalnej, organizacją dotyczącego jej życia naukowego i integracją jego uczestników, nawiązywaniem kontaktów międzynarodowych w zakresie jej badań, opracowywaniem metod jej konserwacji, misjami ratowniczymi jej zabytków, prowadzeniem własnego biuletynu na jej temat, a także książek, katalogów itp., wykownywaniem ekspertyz oraz pracą doradczą w jej zakresie.
Stowarzyszenie Mediteralma zrzesza osoby działające na rzecz budowy społeczeństwa otwartego, w szczególności w obszarze stosunków i edukacji kulturowej. Celami Mediteralma jest pobudzanie, wspieranie i organizacja inicjatyw związanych z poznaniem kultur, a także działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami poprzez tworzenie płaszczyzn dla poznania i porozumienia narodów Europy.
Indian Association of Poland (IAP) dąży do podtrzymywania wspólnej tożsamości członków społeczności hinduskiej oraz rozwijania jej kulturalnej, społecznej i ekonomicznej integracji, a także wspierania różnorodnych działań na rzecz wzajemnego zrozumienia i współpracy między społecznością hindusko-polską.
Wydawnictwo Akademickie DIALOG już od 1992 roku publikuje książki dotyczące języków, kultur, obyczajów, religii, historii i polityki krajów Azji i Afryki, słowem: prowadzi DIALOG Z ORIENTEM. Autorami są uznani specjaliści w tych dziedzinach. Publikacje o charakterze naukowym i popularnonaukowym służą również studentom jako podręczniki akademickie. Kontakt: Wydawnictwo Akademickie DIALOG Spółka z o.o.00-112 Warszawa, ul. Bagno 3/218BIURO HANDLOWE (czynne 8.30-16.30)ul. Bagno 3 lok. 218, XIV...
Związek zarejestrowany został w 1993 roku jako kontynuacja Związku Religijnego Wyznania Mojżeszowego, powstałego w 1946 roku. Celem działalności jego jest organizowanie życia religijnego i kulturalnego członkom gmin żydowskich w Polsce.Działa w oparciu o Ustawę o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP z 1997 roku oraz prawo wewnętrzne. 
Ambasada Włoska to instytucja, której celem jest utrzymanie i rozwój współpracy politycznej, gospodarczej, kulturalnej i naukowej pomiędzy Republiką Włoską a Rzeczpospolitą Polską.
Sekcja jest częścią Biura Spraw Publicznych. Działa na rzecz pogłębiania zrozumienia i współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi poprzez zapewnienie swobodnego przepływu informacji oraz organizowanie programów o charakterze profesjonalnym, edukacyjnym i zawodowym.
Jednym z głównych założeń działalności Ambasady jest utrzymanie przyjacielskich stosunków i rozwój współpracy między Arabską Republiką Egiptu a Rzeczpospolitą Polską, zarówno w dziedzinie edukacji, jak i sztuki oraz nauki, wymiany informacji i technologii - zgodnie z założeniami programu o współpracy pomiędzy obu krajami.
Ambasada Ukrainy wspiera rozwój kontaktów między Ukrainą a Polską, dba o budowanie ukraińsko-polskich stosunków dyplomatycznych, gospodarczych i społecznych.  W ambasadzie udzielane są porady i informacje konsularne. W ramach działań ambasady funkcjonują również instytucje biznesowe oraz oddzielny wydział ekonomiczny. Amsabada promuje również kulturę i turystykę ukraińską, powiadamia o bieżącej sytuacji politycznej w kraju.   Ambasadzie Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej ul....
Studencki Klub Islandzki prezentuje bogactwo kultury islandzkiej, działa od października 2005 na Uniwersytecie Warszawskim. Siedzibą Klubu został Wydział Polonistyki. W tamtejszej kawiarence odbywają się spotkania SKI. Zarówno bowiem pomysłodawca całego przedsięwzięcia, jak i zdecydowana większość członków Klubu to studenci tej właśnie jednostki dydaktycznej (przede wszystkim poloniści i kulturoznawcy), choć w szeregach Klubu znajdują się również italianiści, romaniści i studenci europeistyki.
Synagoga chasydów Chabad Lubawicz w Warszawie została założona w grudniu 2005 roku. Modlitewnia wchodzi w skład Centrum Żydowskiego, gdzie również prowadzona jest jesziwa, koszerna restauracja, biblioteka oraz mykwa. 
Towarzystwo Polsko-Norweskie liczy już ponad 45 lat. Powstało w końcu lat 50-tych z inicjatywy kilku osób, zamieszkałych w Warszawie, reprezentujących różne orientacje światopoglądowe i zawody. Od początku działalność Towarzystwa ma charakter społeczny i nie ulega koniunkturom politycznym. Program działalności Towarzystwa jest rozwijany i realizowany środkami społecznymi - przede wszystkim w oparciu o inwencję, dobrą wolę i społeczne zaangażowanie jego członków.
Artystka urodziła się w Warszawie w 1968 r. W latach 1986-1991 studiowała na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki, gdzie uzyskała dyplom pod kierunkiem prof. Artymowskiego. Następnie kształciła się m.in. w Krakowie w Podypolomowym Studium Malarstwa oraz w Hamburgu w ramach Sommerakademie (1994). Od 2001 roku jest członkinią Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Warszawskiego. Obecnie mieszka w Berlinie i Warszawie.
Polskie Towarzystwo Orientalistyczne (PTO) jest specjalistycznym towarzystwem naukowym upowszechniającym wiedzę o ludach, językach i kulturach Wschodu. Od 1953 roku siedzibą PTO jest Warszawa. Poprzednie siedziby to Lwów i Kraków. PTO było i pozostaje jedyną organizacją skupiającą wszystkich orientalistów polskich na zasadzie dobrowolnego członkostwa, rozwijającą działalność naukowo-wydawniczą oraz popularnonaukową w dziedzinie orientalistyki.
Szkoła skupia się przede wszystkim na tańcu bharatanatyam (bharatanatjam), który jest jednym z kilku klasycznych odmian tańca indyjskiego (kuchipudi, kathak, odissi, manipuri, mohiniattam, bharatanayam). Na zajęciach przekazywane są wiadomości o technice tańca, historii, niezbędna wiedza dotycząca mitologii, tradycji wykonawczej. Podczas zajęć można też nabyć umiejętności potrzebnych do wykonania skomplikowanego makijażu, wiązania sari tanecznego i ubierania się w kostium estradowy do...
'Dom Holenderski' w Warszawie (nazwa siedziby TPPN) to dom przyjaciół i sympatyków kultury niderlandzkiej skupionych wokół Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej. W 'Domu Holenderskim' odbywają się comiesięczne spotkania tematyczne członków z zaproszonymi gośćmi. Mieści się tam także biblioteka, czytelnia czasopism i wideoteka.
Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej to organizacja powołana w 1990 r. przez Jarosława Brodę, Zbigniewa Janasa, Mirosława Jasińskiego i Mieczysława Piotrowskiego "Ducina". Wywodzi się z powstałej w październiku 1981 roku Solidarności Polsko-Czecho-Słowackiej, czyli forum współpracy opozycji demokratycznej tych krajów.
Celem Fundacji jest krzewienie kultury japońskiej w Polsce, m.in. poprzez nauczanie języka japońskiego. Działalność Fundacji to także m.in.: tłumaczenia, wydawanie książek, organizację targów, wystaw, pokazów, kiermaszy, wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych.
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej (TPPN) to apolityczna i niedochodowa organizacja, stawiająca sobie za cel działalność na rzecz pogłębienia przyjaznych stosunków polsko-niderlandzkich. Podczas regularnych spotkań klubowych, członkowie TPPN mają okazję zapoznać się z przedstawicielami polityki, gospodarki i kultury Polski oraz Królestwa Niderlandów, których praca, zainteresowania lub sympatie związane są z tymi dwoma krajami.
W siedzibie Towarzystwa Kultury Żydowskiej Beit Warszawa znajduje się zaadaptowana na potrzeby nabożeństw obszerna sala zwana synagogą, a także jadalnia, kuchnia, pokoje gościnne oraz biuro. W synagodze regularnie odbywają się nabożeństwa i święta żydowskie, prowdzone zgodnie z nurtem postępowego judaizmu.
Synagoga Nożyków to jedyna żydowska świątynia w Warszawie, która przetrwała II wojnę światową i jest obecnie aktywna. Budynek wybudowano w latach 1898 - 1902. W latach 1977-1983, głównie dzięki zagranicznym datkom, budynek synagogi starannie odrestaurowano. Uroczyste otwarcie odbyło się w 40-tą rocznicę postania w Getcie Warszawskim. Od tego czasu jest miejscem kultu religijnego.
Teatr działa pod patronatem Fundacji Tradycji i Transformacji Sztuki, która została powołana do życia dnia 25 listopada 2009 r. przez Małgorzatę Matuszewską. Jej celem jest promowanie kultury i inicjatyw artystycznych.

Strona 16 z 17