organizacje

Stowarzyszenie stawia sobie za cel działanie na rzecz przyjaźni między narodami Polski i Grecji oraz upowszechnianie kultury greckiej w Polsce.
Stowarzyszenie organizuje corocznie Międzynarodowy Festiwal Filmowy Żydowskie Motywy. Festiwal poświęcony jest narodowi żydowskiemu, jego tradycji, tożsamości narodowej i kulturowej oraz historii, zarówno współczesnej jak i na przestrzeni dziejów. W ramach festiwalu wyświetlane są filmy dotyczące szeroko pojętej tematyki żydowskiej - m.in. holocaustu, współczesnego życia Żydów w Izraelu oraz diasporze, konfliktu izraelsko-palestyńskiego, wydarzeń Marca 1968 r. w Polsce i innych.
Studencki Klub Islandzki prezentuje bogactwo kultury islandzkiej, działa od października 2005 na Uniwersytecie Warszawskim. Siedzibą Klubu został Wydział Polonistyki. W tamtejszej kawiarence odbywają się spotkania SKI. Zarówno bowiem pomysłodawca całego przedsięwzięcia, jak i zdecydowana większość członków Klubu to studenci tej właśnie jednostki dydaktycznej (przede wszystkim poloniści i kulturoznawcy), choć w szeregach Klubu znajdują się również italianiści, romaniści i studenci europeistyki.
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Islandzkiej działało od 1959 r. Współpracowało z władzami Islandii i bratnim Towarzystwem Przyjaźni Islandzko - Polskiej w Reykjavíku, utrwalając tym samym przyjaźń między narodami.
Organizacja i jej strona udziela kompleksowych informacji dotyczących turystyki na Węgrzech (przejazdy i przeloty Polska-Węgry, informacje na temat miejscowości turystycznych i uzdrowisk, aktualne ceny, baza miejsc noclegowych, biur turystycznych, gastronomii, a nawet aktualnej pogody). Strona to także baza informacji dotyczących kultury i tradycji Węgier i poszczególnych regionów kraju.
Towarzystwo Polsko-Norweskie liczy już ponad 45 lat. Powstało w końcu lat 50-tych z inicjatywy kilku osób, zamieszkałych w Warszawie, reprezentujących różne orientacje światopoglądowe i zawody. Od początku działalność Towarzystwa ma charakter społeczny i nie ulega koniunkturom politycznym. Program działalności Towarzystwa jest rozwijany i realizowany środkami społecznymi - przede wszystkim w oparciu o inwencję, dobrą wolę i społeczne zaangażowanie jego członków.
Polsko-Chińskie Stowarzyszenie kung fu wu-shu prowadzi Mistrz Zhang Feng Jun. Stowarzyszenie obejmuje szkołę walki w stylach: Shaolin Quan [Shaolin Chuan], Taijiquan [Tai Chi Chuan], Ba Gua Zhang [Pa Kua Chang] - "Dłoń Ośmiu Trygramów", Xing Yi Quan [Hsing-I Chuan] - "Pięść Pięciu Elementów", Chin Na oraz Sanda. Ponadto w szkole naucza się techniki Qi Gong [Chi Kung] i masażu leczniczego.    http://www.nanbei.pl/
Polskie Towarzystwo Orientalistyczne (PTO) jest specjalistycznym towarzystwem naukowym upowszechniającym wiedzę o ludach, językach i kulturach Wschodu. Od 1953 roku siedzibą PTO jest Warszawa. Poprzednie siedziby to Lwów i Kraków. PTO było i pozostaje jedyną organizacją skupiającą wszystkich orientalistów polskich na zasadzie dobrowolnego członkostwa, rozwijającą działalność naukowo-wydawniczą oraz popularnonaukową w dziedzinie orientalistyki.
Stowarzyszenie Wspólnota Kazachska jest organizacją pozarządową non profit, działającą na rzecz jednoczenia ludzi różnych narodowości, kultur i religii. Chce jednoczyć ludzi, którzy sprzeciwiają się wszelkim przejawom nietolerancji i dyskryminacji ze względu na narodowość, wyznanie czy światopogląd.
Chabad Lubawicz to organizacja społeczno-kulturalna, której celem jest propagowanie wartości, dziedzictwa i kultury nurtu chasydzkiego w Judaiźmie.
Celami Fundacji są: propagowanie religii i kultury Islamu, popieranie i inicjowanie działalności służącej upowszechnianiu twórczości naukowej i kulturalnej Islamu, upowszechnianie wiedzy o roli i miejscu kultury Islamu w społeczeństwie obywatelskim, pogłębianie wiedzy, twórczości naukowej i kulturalno-duchowej w dziedzinie islamskiego monoteizmu oraz promowanie twórczości w dziedzinie kultury Islamu.
Forum Żydów Polskich powstało jako platforma do wymiany informacji i opinii dla Żydów w Polsce.
'Dom Holenderski' w Warszawie (nazwa siedziby TPPN) to dom przyjaciół i sympatyków kultury niderlandzkiej skupionych wokół Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej. W 'Domu Holenderskim' odbywają się comiesięczne spotkania tematyczne członków z zaproszonymi gośćmi. Mieści się tam także biblioteka, czytelnia czasopism i wideoteka.
Fundacja Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej to organizacja powołana w 1990 r. przez Jarosława Brodę, Zbigniewa Janasa, Mirosława Jasińskiego i Mieczysława Piotrowskiego "Ducina". Wywodzi się z powstałej w październiku 1981 roku Solidarności Polsko-Czecho-Słowackiej, czyli forum współpracy opozycji demokratycznej tych krajów.
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Niderlandzkiej (TPPN) to apolityczna i niedochodowa organizacja, stawiająca sobie za cel działalność na rzecz pogłębienia przyjaznych stosunków polsko-niderlandzkich. Podczas regularnych spotkań klubowych, członkowie TPPN mają okazję zapoznać się z przedstawicielami polityki, gospodarki i kultury Polski oraz Królestwa Niderlandów, których praca, zainteresowania lub sympatie związane są z tymi dwoma krajami.
Żydowski Instytut Historyczny jest jedyną w Polsce instytucją od dziesiątków lat zajmującą się szeroko pojętą tematyką żydowską. Posiada najbogatszy zbiór archiwaliów, książek i dzieł sztuki związanych z historią i kulturą polskich Żydów.
Agencja Promocji Mañana powstała w 2001 roku w celu promocji kina iberoamerykańskiego w Polsce. Projektami Mañany jest m.in. Festiwal Filmów Latynoamerykańskich i Tydzień Kina Hiszpańskiego.
Za - oznacza siedzieć, Zen - całość, wszechświat, ty i wszystko co cię otacza. Praktykować zazen to usiąść we właściwej pozycji, tam gdzie jesteśmy, takimi jakimi jesteśmy, usiąść niczego nie pragnąc. Wieczność to praktyka tu i teraz. Życie jest następstwem teraźniejszych chwil. [Mistrz Kaisen]
Fundacja Stupa House istnieje od 2001 roku. Prowadzi program 'Dharma w szkołach', odwołujący się do wielokulturowej edukacji humanistycznej, dający możliwość usłyszenia o buddyzmie od buddystów.
Fundacja Shalom to amerykańsko-polsko-izraelska organizacja, założona w 1988 roku przez Gołdę Tencer, aktorkę i reżyserkę Teatru Żydowskiego. Za podstawowy cel działalności uznaje ochronę i promocję kultury i dziedzictwa żydowskiego.  
Celem Towarzystwa Kultury Żydowskiej Beit Warszawa jest wskrzeszenie tradycji judaizmu postępowego obecnego w Polsce przed II Wojną Światową. "Beit" znaczy po hebrajsku "dom". Beit Warszawa jest domem otwartym dla wszystkich, którzy pragną uczestniczyć w budowaniu postępowej społeczności żydowskiej nie tylko w skali Warszawy, ale i całej Polski. Budowanie społeczności żydowskiej oznacza uczestnictwo we wszystkich aspektach żydowskiego życia kulturalnego i duchowego, zarówno w sensie świeckim...
O Afryce inaczej, pierwszy polski serwis internetowy o Afryce, który powstał w ramach projektu Solidarni z Afryką na rzecz poprawy wizerunku tego kontynentu w Polsce. Informuje o tym co dzieje się w Afryce, o wydarzeniach, o których milczą polskie media. Promuje też ciekawe wydarzenia kulturalne i obejmuje patronatem najciekawsze przedsięwzięcia dotyczące Afryki w Polsce.
Związek Ukraińców w Polsce powstał w lutym 1990 r. Jest następcą prawnym działającego od 1956 r. Ukraińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. Na czele organizacji stoi prezes Piotr Tyma. Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz zachowania tożsamości kulturalnej społeczności ukraińskiej w Polsce oraz rozwój dobrosąsiedzkich kontaktów i współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą. Dodatkowo prowadzi działalność oświatowo (letnie obozy dla dzieci i młodzieży, seminaria dla nauczycieli). Co...
Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury (RONiK) w Warszawie rozpoczął swoją działalność w listopadzie 1962r. Jego działalność reguluje porozumienie zawarte pomiędzy rządami Federacji Rosyjskiej i Polski. RONiK istnieje w ramach Federalnej Agencji ds. Wspólnoty  Niepodległych Państw, Rodaków Mieszkających za Granicą i Międzynarodowej Współpracy Humanitarnej (Rossotrudniczestwo).. RONIK posiada w Polsce oddziały w Gdańsku i Warszawie.
Szkoła Języka i Kultury Japońskiej (SJiKJ) została utworzona we wrześniu 1992 roku w ramach działalności Polskiej Fundacji Japonistycznej powołanej do życia rok wcześniej przez pracowników Zakładu Japonistyki i Koreanistyki na Uniwersytecie Warszawskim. SJiKJ zajmuje się propagowaniem nauki języka japońskiego oraz popularyzacją kultury japońskiej w Polsce.

Strona 4 z 5