poezja

Anastasia to emigrantka z Ukrainy, która pewnego razu wróciła do domu i spróbowała śpiewania do muzyki męża. Nowe hobby momentalnie przyniosło jej wiele radości i przerodziło się w obiecującą twórczą karierę.
Muzeum Azji i Pacyfiku zaprasza na multimedialny koncert fortepianowy promujący książkę 'Sounds of Mind'. To niezwykłe dzieło przedstawia ciekawą fuzję trzech różnych sztuk: muzyki, poezji i fotografii w duchu filozofii buddyjskiej. Pianistka i twórca projektu Magdalena Hirsz razem z poetą Davidem Waltersem oraz Davidem Sypniewskim, odpowiedzialnym za stronę wizualną, odkrywać będzie naturę medytacji, naszej muzycznej percepcji koncentracji. Publikacja jest niekonwencjonalną próbą odnalezienia...
Zapraszamy na tegoroczną 12 edycję festiwalu Spoke’N’Word. Publiczność będzie mogła przekonać się o różnorodności podejść do poezji spoken word: artyści z siedmiu krajów zmierzą się z tematem MIKRO FONII, komentując swoją i naszą rzeczywistość.
Żydowski Instytut historyczny zaprasza na sesję naukową poświęconą życiu i twórczości poetki, przygotowaną przez Instytut Slawistyki PAN, Fundację Józefa Rotblata oraz Żydowski Instytut Historyczny.
Łazienki Królewskie zapraszają na spotkanie z Istvánem Kovácsem, poetą, historykiem i tłumaczem, które odbędzie się w ramach cyklu 'Światło literatury'. Zaprezentowane zostaną wiersze węgierskiego autora i fragmenty jego eseistyki historycznej.
Łazienki Królewskie zapraszają na spotkanie z Mykołą Riabczukiem, poetą, eseistą i socjologiem kultury, które odbędzie się w ramach cyklu 'Światło literatury'.
Angielski aktor i storyteller Xavier Curry, którego pasją od lat są kultury i mitologie świata, zaprasza na wieczór opowieści i poezji z kręgu judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.
Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje życie zawodowe związała z popularyzacją w Polsce literatury, kultury i sztuki ukraińskiej.
Japońskie słowo Marebito oznacza gościa i przybysza z odległych stron, który niósł z sobą błogosławieństwo, pieśni i opowieści - zalążek teatru. Ta postać pierwotnego, wędrownego aktora dopełniała się z podejmującym ją gospodarzem (aruji). A więc gość i gospodarz. Przybysz i domownik. Mistrz i uczeń.   Fundacja wyrosła z poszukiwań teatralnych na granicy kultur tradycyjnych i współczesnych technik performatywnych. Bezpośrednim impulsem do nadania Fundacji ram formalnych była chęć...
Jako wydawnictwo stawia sobie za cel promowanie pisarzy dotychczas nieznanych w Polsce bądź zapomnianych a pochodzących z różnych zakątków świata. Wiele z prezentowanych książek zdobyło nagrody i pozytywne recenzje ze strony krytyków, jak i ze strony czytelników w swych krajach ojczystych. Projekt obejmuje nie tylko zapoznanie polskiego czytelnika z nowymi autorami, lecz także wprowadzenie go w świat, rzeczywistość w której na co dzień się poruszają i zmagają się bohaterowie ich powieści.
Wydawnictwo Akademickie DIALOG już od 1992 roku publikuje książki dotyczące języków, kultur, obyczajów, religii, historii i polityki krajów Azji i Afryki, słowem: prowadzi DIALOG Z ORIENTEM. Autorami są uznani specjaliści w tych dziedzinach. Publikacje o charakterze naukowym i popularnonaukowym służą również studentom jako podręczniki akademickie. Kontakt: Wydawnictwo Akademickie DIALOG Spółka z o.o.00-112 Warszawa, ul. Bagno 3/218BIURO HANDLOWE (czynne 8.30-16.30)ul. Bagno 3 lok. 218, XIV...