tybet

W myśl buddyjskiego przesłania, że zdrowie i szczęście są prawem każdej żyjącej istoty stworzono Instytut Tradycyjnej Medycyny Tybetańskiej. Założyciele wierzą, że magiczna moc ziół jest w stanie wyleczyć wiele chorób, wśród nich między innymi alergię, astmę, bóle pleców, choroby serca, choroby skóry, epilepsję, cukrzycę czy też żółtaczkę.
Zarząd Stowarzyszenia Obywatelskiego 'Dom Polski', Dom Wydawniczy ELIPSA oraz wydawnictwo 'Grupa M-D-M' zapraszają na prezentację polsko-angielskiego albumu 'Thangka - magiczny Tybet'.
Centrum Wielokulturowe w Warszawie zaprasza na otwarte spotkanie z Nyima Dakpa Rinpoche, z Rodzicami Serca. Będzie można porozmawiać o działalności Rinpoche związanej z domem dziecka  'Bon Children Home' oraz o sytuacji w Tybecie.
Związek Buddyjski Bencien Karma Kamtsang zrzesza ludzi praktykujących buddyzm tybetański według tradycji szkoły Karma Kamtsang, znanej również jako Karma Kagju. Ośrodki Związku można znaleźć w kilku miastach w Polsce, a ośrodek główny znajduje się w Grabniku pod Grodziskiem Mazowieckim.
Jego Świątobliwość XIV Dala Lama, Tenzin Gjaco dzięki zaproszeniu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w 1993r po raz pierwszy przybył do Polski. Podczas tej wizyty w odpowiedzi na pytanie, jak rząd Polski oraz Polacy mogą wspierać Tybet, Jg. Św. Dalajlama bez chwil wahań poprosił o pomoc w kształceniu Tybetańczyków w Polsce. Rząd Polski błyskawicznie odpowiedział na prośbę Jg. Św. Dalajlamy przyznając rok później pierwsze stypendia rządu Polskiego dla Tybetańczyków.
Absolwent Instytutu Dialektyki Buddyjskiej w Dharamsali, obecnie pracuje w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskał tytuł doktora. Jest autorem książki 'System of Classical Tibetan Grammar'.
Program Tybetański prowadzony jest przez Fundację Inna Przestrzeń, skupia swoją działalność na budowaniu oddolnego zaangażowania w tworzenie społecznego i politycznego poparcia dla pokojowego zakończenia chińskiej okupacji Tybetu. Prowadzi działania informacyjne, współpracuje z mediami i innymi organizacjami pozarządowymi na rzecz promowania praw człowieka i relacjonuje sytuację w Tybecie.
Celami statutowymi Ztowarzyszenia są: szerzenie wiedzy o kulturze, historii i sytuacji Tybetu, wspieranie działań na rzecz przestrzegania praw człowieka, szeroko rozumiana działalność charytatywna na rzecz ubogich i potrzebujących, edukacja ekologiczna i popieranie działalności na rzecz dzikiej przyrody.
Fundacja Sam Dżub Ling (Miejsce Samospełniających się Życzeń) działa na rzecz pomocy Tybetańczykom w Polsce i poza jej granicami. Głównym celem jest niesienie pomocy zdrowotnej i edukacyjnej, a także prezentacja kultury i tradycji tybetańskiej. Działa już od kilka lat – początkowo jako Tibet House 'Acala', a następnie powołana do życia została Fundacja Sam Dżub Ling.
Centrum jest placówką naukową o profilu społeczno-kulturowym. Mieści się w Szkole Wyższej Psychologii Spolecznej i działa od 2005 roku. Zajmuje się nauczaniem języków orientalnych - chińskiego, japońskiego i birmańskiego, a także przekazywaniem wiedzy o kulturze i realiach życia codziennego.  Centrum zajmuje się wielkim regionem obejmującym całą Azję Wschodnią: Północno-Wschodnią i Południowo-Wschodnią. Głównym przedmiotem zainteresowań jego pracowników jest ta pierwsza, do której zalicza się...