uchodźcy

MiTo art.café.books zaprasza na spotkanie - panel dyskusyjny, podsumowujący tematy tygodniowych wydarzeń związanych z Dniem Solidarności z Uchodźcami: 'Porozmawiaj z Uchodźcą i Uchodźczynią'. Wśród zaproszonych gości: Cieplińska, Alboth, Abdi, Han.
W tym roku, podczas 10 edycji Wielokulturowego Warszawskiego Street Party odbędzie się zbiórka dla dzieci z ośrodka dla uchodźców na warszawskim Targówku.
Nowy Teatr zaprasza na wystawę Juliana Rosefeldta pt. 'Asylum'. Dziewięciokanałowa instalacja wideo niemieckiego artysty porusza temat azylu, jako jednego z kluczowych wyzwań naszych czasów. Utrzymane w konwencji żywych obrazów sceny przedstawiają mechanicznie i bez pośpiechu wykonywane czynności, przypominające pracę, którą zwykle trudnią się migranci. Artystę interesuje sposób w jaki operujemy kliszami kulturowymi i stereotypami społecznymi, szczególnie wobec 'Innych' i 'Obcych'.
Cztery miasta: Warszawa, Paryż, Antwerpia, Bolonia, ponad 100 osób pochodzących z ponad 20 krajów świata – obywateli Europy, nowo przybyłych, uchodźców, migrantów, imigrantów drugiego i trzeciego pokolenia. ATLAS to atlas bez skali, w którym indywidualne, często bliskie nam i codzienne zdarzenia, opisy przestrzeni dzieciństwa i wspomnienia istotnych momentów z życia przeplatają się z ważnymi wydarzeniami z historii najnowszej oraz opowieściami przybyłych niedawno do Europy uchodźców, którzy na scenie sami mówią o tym, co ich spotkało.
W tym roku obchody Dnia Uchodźcy w Warszawie organizowane są przez Fundację Refugee.pl i Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z funduszy EOG. Będą trwać aż trzy dni od 17 do 19 czerwca. Mapa kulturalnych wydarzeń umożliwi uczestnikom poznanie uchodźców - odkrywanie ich historii, kultury i tradycji kulinarnych. W trakcie warszawskich obchodów poznamy drogi i życie uchodźców oczami dwójki fotografów, przejedziemy przez miasto Migrującym Tramwajem, obejrzymy filmy w plenerze nad Wisłą. Trzydniowy program zakończy wielokulturowy piknik oraz występ Kabaretu na Koniec Świata. 
Problem migracji uchodźców z Bliskiego Wschodu stał się w ostatnim czasie platformą do zażartych dyskusji wśród mieszkańców Europy. W sobotę, 12 września, w Polsce odbyły się masowe pikiety tych, którzy występują „za” i „przeciw” przyjmowania ich do swoich krajów.
Pościel była przepocona. Zaczynało świtać. Czeczenia. Rozwalający się dom. Bo i za co go wyremontować, skoro pracy nie ma. Z tej jednej, małej pensji nauczycielki? Męża zabrali na front. Nie wrócił. Milczy. Syn u rodziny w Niemczech.  Ukrywa się. Podobno zabierają cały czas do wojska. A góry? To tylko góry. Utrudniają życie. Nie można nawet warzyw posadzić, bo nie chcą rosnąć. Dużo tu duchów umarłych. Dużo Rosjan. Już nawet czeczeński przestaje być językiem Czeczenii. A literatura? Kto tam teraz o tym myśli?
Fundacja dla Wolności jest miejscem inicjatyw, badań oraz dyskusji dotyczących indywidualnych i zbiorowych ze szczególnym naciskiem na podmioty dotknięte dyskryminacją społeczną. Do podstawowych celów  Fundacji należą : Dążenie do rozwoju społeczeństwa opartego na kryterium równości, zwalczanie wykluczenia społecznego, dotyczącego w szczególności takich grup, jak: mniejszości etniczne, narodowe, religijne, seksualne oraz innych grup narażonych na dyskryminację. Popularyzowanie kulturalnej i społecznej aktywności obywatelskiej poprzez organizację i wspieranie inicjatyw poszerzających wiedzę i propagujących przestrzeganie praw człowieka oraz innych praw i obowiązków obywateli; wspieranie i organizowanie aktywności dążących do popularyzacji mechanizmów i wiedzy na temat instytucji demokratycznych. Popularyzowanie i dążenie do przestrzegania wolności wypowiedzi, wolności dostępu do informacji oraz wolności dostępu do kształcenia. Popularyzowanie integracji europejskiej, jako najlepszego sposobu współistnienia krajów i społeczeństw europejskich oraz dążenie do dalszego postępowania tego procesu oraz włączania do niego kolejnych krajów. Popularyzowanie wiedzy na temat zagadnień związanych z procesami globalnymi oraz dążenie do lepszej współpracy międzynarodowej na rzecz rozwiązywania problemów globalnych.
Stowarzyszenie Students for a Free Tibet Poland rozpoczęło oficjalnie działalność 13 lutego 2013 r. w 100-lecie proklamowania tybetańskiej niepodległości. Jest stowarzyszeniem zwykłym wg polskich przepisów, utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich i zaangażowania swoich członków/członkiń, działa na podstawie Regulaminu. Stowarzyszenie utworzone zostało przez osoby posiadające duże doświadczenie oraz wiedzę dotyczącą sytuacji Tybetu. Członkowie starają się ograniczać formalności do minimum oraz podejmować decyzje w sposób możliwe demokratyczny i uwzględniający różnorodność ruchu na rzecz Tybetu. SFT Poland jest uznaną przez SFT International narodową siecią SFT w Polsce. Jest członkiem International Tibet Network - międzynarodowej koalicji organizacji działających na rzecz Tybetu na całym świecie.
Fundacja My Baobab jest inicjatywą wolontariuszy, którzy mają przynajmniej roczne doświadczenie w pracy charytatywnej w państwach Afryki (Madagaskar, Kenia, Zambia, Uganda). Pracowali głównie z ubogimi dziećmi i młodzieżą, ucząc w szkołach, prowadząc świetlice i pomagając w administrowaniu internatów. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z uczniami i studentami poznali codzienne problemy i bolączki afrykańskich podopiecznych i ich rodzin. 
Urodził się w 1964 roku w Ankarze. Studiował zarządzanie na tamtejszym Gazi University. Jest obywatelem Polski i od jedenastu lat mieszka w Warszawie. Na co dzień zajmuje się handlem międzynarodowym. Maluje i pisze książki; zna wiele języków obcych. W zeszłym roku wydał w Turcji swoją pierwszą książkę pt. „Uczciwe Wyznanie”.
Fundacja Polska- Haiti jest organizacją pożytku publicznego,powstałą by pomagać Haitańczykom po trzęsieniu ziemi, które nawiedziło ich kraj.
Fundacja dla Wolności rozpoczęłą działalność w 2004 roku. prowadzi szeroki zakres działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. Najbardziej znanym projektem fundacji jest Etnoliga.
Stowarzyszenie „NIGDY WIĘCEJ” oraz Grupa Anty-Nazistowska zajmują się przeciwdziałanie problemom społecznym: rasizmowi, neofaszyzmowi, ksenofobii, nietolerancji. Ich misją jest promowanie wielokulturowości i szacunku dla odmienności.
Działa od 2006 roku. Realizuje projekty artystyczne i animacji kultury. Dużym osiągnięciem jest projekt Tutorzy młodych uchodźców. Ma on na celu poprawę poziomu wykształcenia, w tym znajomości języka polskiego, a także wsparcie psychologiczne i wzrost poziomu integracji z rówieśnikami, dzieci uchodźców mieszkających w Warszawie. Innym ciekawym projektem jest incjatywa o nazwie Żydzi gdańscy. Dotyczy ona przeszłości Trójmiasta.  
MERITUM jest firmą od 20 lat zajmującą się uczeniem obcokrajowców języka polskiego, szczególne pod kątem wykorzystania wiedzy o języku i kulturze Polski w sprawach związanych z biznesem, marketingiem oraz oczywiście w sytuacjach życia codziennego. Uczestniczy w realizacji wielu europejskich projektów, takich jak EQUAL, Lifelong Learning Programme, Comenius/Grundtvig.
Etnoliga to największy w Polsce międzykulturowy projekt piłkarski. Wybrało ją kilkuset zawodników i zawodniczek z blisko 50 krajów – od Szwecji po Kamerun i od Argentyny po Japonię. Turniej jest bezpłatny i nie stawia żadnych barier uczestnikom. Co roku organizowane są dwa sezony: ponad dwadzieścia kolejek i 200 meczy. System rozgrywek zapewnia emocje nawet w meczach słabszych drużyn. Zawodnicy spotykają się w halach i na boiskach w różnych dzielnicach Warszawy.   Gdy siedem lat temu piłkarze Wybrzeża Kości Słoniowej pierwszy raz awansowali na mistrzostwa świata, kraj pogrążony był w wojnie domowej. Drogba, kapitan reprezentacji i napastnik Chelsea London, na kolanach błagał przed kamerami, by rodacy odłożyli broń. Podkreślał, że w reprezentacji ramię w ramię grają przedstawiciele różnych grup etnicznych. Sam jest z  południa, ale gdy dostał nagrodę dla najlepszego piłkarza Afryki, zawiózł ją na północ. Dlatego jest dla nas wzorem.
Ośrodek Samopomocy Uchodźców SINTAR to innowacyjne centrum kultury czeczeńskiej znajdujące się na Powiślu w Warszawie. Celem Sintaru jest podniesienie stopnia usamodzielnienia uchodźców z Czeczenii mieszkających w Polsce. Ośrodek Sintar dzięki swojej specyfice ma ułatwić adaptację i integrację w nowym środowisku, zwiększyć akceptację dla imigrantów wśród Polaków, a także umożliwiać podejmowanie własnych inicjatyw przez uchodźców.
Fundacja dla Somalii to organizacja pozarządowa tworzona przez imigrantów i Polaków, której misją jest propagowanie wielokulturowości oraz sprzyjanie integracji imigrantów z Polakami. Fundacja organizuje wydarzenia promujące udział imigrantów w życiu publicznym, prowadzi warsztaty mające na celu edukowanie o kullturach afrykańskich i arabskich. W swoich projektach zwraca szczególnie uwagę na sytuację społeczną w Somalii. 
Towarzystwo powstało w 1989 roku, z inicjatywy mieszkańców Białegostoku i Warszawy. Od 2004 roku Towarzystwo ma status organizacji pożytku publicznego. Celem organizacji jest udzielanie wszechstronnej pomocy Polakom na Białorusi, Litwie, zwłaszcza w odrodzeniu znajomości języka polskiego, rozwoju oświaty, kultury, w odbudowie poczucia tożsamości narodowej, a także pomocy rzeczowej. Natomiast celem nadrzędny jest wsparcie polskiej edukacji na Kresach.
Sekcja Kulturalna Ambasady działa na rzecz pogłębiania zrozumienia i współpracy między Polską i Iranem, poprzez zapewnienie swobodnego przepływu informacji oraz organizowanie programów o charakterze profesjonalnym, edukacyjnym i zawodowym.
  Fundacja Refugee.pl im. Małgorzaty Jasiczek-Gebert została powołana w styczniu 2015 roku przez dotychczasowych pracowników i współpracowników Centrum Pomocy Uchodźcom i Repatriantom Polskiej Akcji Humanitarnej.
Misja Buddyjska jest kościołem – związkiem wyznaniowym, który formalnie został zarejestrowany w Polsce 22 czerwca 1995 roku i wpisany do rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych w dziale A pod pozycją numer 97. Misja Buddyjska powstała w sierpniu 1992 roku staraniem osób, które od lat siedemdziesiątych XX w. prowadziły religijną działalność buddyjską w Polsce i mających doświadczenie praktykowania Dharmy w buddyjskich klasztorach w Azji.
Ambasada stara się aktywnie promować kulturę swojego kraju. W 2004 roku zorganizowano dni kina kazachskiego. W 2006 było wiele ciekawych wydarzeń związanych z kulturą kazachską: pokazywano wystawę znaczków pocztowych, wystawę fotografii, promowano wydaną po polsku książkę "Opowieści kazachskich stepów" zawierającą zbiór najpiękniejszych baśni kazachskich.