warsztaty

Rumuński Instytut Kultury w Warszawie, założony w czerwcu 2006, działa na rzecz szerzenia znajomości Rumunii, w szczególności języka i kultury rumuńskiej w Polsce, ułatwiając wymianę partnerską i kulturową miedzy Rumunią a Polską.
Bułgarski Instytut Kultury jest organizacją powołaną przez Rząd Republiki Bułgarii do promowania kultury bułgarskiej w Polsce. Do podstawowych akcji Instytutu należy organizowanie imprez kulturalnych z udziałem wybitnych bułgarskich artystów. Wystawy malarstwa i sztuk wizualnych zazwyczaj odbywają się w prowadzonej przez BIK galerii Serdika (ul. Świętokrzyska 32).
Teatr Żydowski powstał w 1950 roku, w wyniku połączenia dwóch zespołów teatrów występujących we Wrocławiu i w Łodzi (w latach 1945-1950). W następnych latach teatr działał w tych miastach i występował gościnnie w całej Polsce. W 1955 roku przeniósł się do Warszawy, do nowoczesnego budynku według projektu B. Pniewskiego.  
Stowarzyszenie zarejestrowanie zostało w 1995 roku. Liczy 120 członków. Działalność Wspólnoty Węgierskiej w Polsce polega na nawiązywaniu i utrzymywaniu pozytywnych kontaktów wśród Węgrów mieszkających w Polsce, zapoznawaniem najmłodszego pokolenia z kulturą i językiem ojczystym, aby doceniali ich bogactwo i wartość. Stowarzyszenie również niesie pomaga w rozwiązywaniu problemów swych członków. Organizacja podjęła się także prób...
Budynek, w którym mieści się szkoła został wybudowany w II połowie XIX wieku i przebudowany ok. 1910 roku przez berlińskiego inżyniera Nauma Hornsteina. Mieściła się w nim mykwa, rytualna łaźnia żydowska.
Włoski Instytut Kultury został powołany w 1934 jako sekcja kulturalna włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych działająca zagranicą.

Strona 7 z 7