Coco Caribe hình thành từ tình yêu vùng biển Caribe và niềm say mê sáng tác, hoạt động, quảng bá kiến thức qua các thiết bị sáng chế và đa phương thức, mà công nghệ hiện nay cho phép. Chúng tôi chia sẻ kiến thức và cung cấp không gian chuyển tiếp kiến thức theo một cách thú vị, qua các sự kiện văn hóa. Nhờ có sức mạnh tổng hợp của các hoạt động đa ngành và các khả năng đa phương thức, việc học ngoại ngữ, việc tổ chức các chuyến du hành tuyệt vời và không phụ thuộc đi đến vùng Caribe, qua các sự kiện giáo dục-học ngoại ngữ- âm nhạc- nhảy múa theo các điệu nhịp Carobe – không còn là những giấc mơ nữa.