Mục đích cơ bản của Hội Carrom (PSC) Ba Lan là quảng bá ở Ba Lan mọi biến tấu của trò chơi carrom, đặc biệt là với trẻ em, thanh niên và cả người lớn.

Chúng tôi tổ chức các cuộc biểu diễn trò chơi, các buổi học và các đợt thi đấu. Hội Carrom (PSC) Ba Lan là thành viên của Liên đoàn Carrom Châu Âu, liên đoàn này hỗ trợ công việc quảng bá trò chơi carrom ở Châu Âu. Carrom là tên gọi đại chúng của trò chơi bi la Ấn độ, đâylà trò chơi với vài trăm năm truyền thống, hỗn hợp của trò chơi bila, snooker và chơi nắp bia. Muốn chơi cần phải có một bảng hình vuông đặc biệt làm bằng gỗ 1 m x 1 m, cùng với 4 chiếc túi. Có 2 hoặc 4 người chơi. Người chơi ngồi cạnh bảng và mục đích là phải đánh những con quay gỗ màu của mình rơi vào túi, nếu không thì đối phương sẽ lấy mất. Carrom là trò chơi khéo tay cùng chiến lược, cần phải có sự kiên trì, cẩn thận và lối tư duy lôgíc. Trò chơi carrom là một dạng tiêu khiển tuyệt vời cho mỗi cá nhân, thay thế cho các trò chơi máy tính và TV.

Các thông tin về chủ đề những trò đấu vui này có thể tìm thấy trong trang web và FB:
www.carrom.pl
Facebook