Blog của Karolina Cao, nơi có thể tìm thấy nhiều thông tin về tiếng Việt. Tác giả chia sẽ những cảm nhận của mình về cuộc sống hỗn hợp Ba Lan – Việt Nam. Trong các bài về văn hóa, lịch sử, phong tục, ẩm thực, cô cố gắng đưa ra hình ảnh Việt nam theo ý nghĩa 5 màu vị. Nhờ có sự giúp đỡ của nhiều bạn bè, ở đây cũng có thể đọc các bài viết chia sẽ của những nhà du hành khác, nói chung là của những người có chút gì đó liên quan với Việt Nam. Karolina Cao viết về bản thân:
„ Mình có tên Việt Nam là Lan. Bố của mình đặt cho mình tên này để kỷ niệm Ba Lan theo tiếng Việt. Văn hóa và truyền thống Việt Nam luôn luôn có mặt trong gia đình của mình.

Ở nhà mình dùng tiếng Ba Lan, vậy là muốn học tiếng Việt mình phải về cội nguồn. Năm 2007 mình về Việt Nam. Mình học các bí mật ngôn ngữ ông cha ở trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Mình bị thu hút và chuyện học hành này kéo dài cho đến tận nay.

Sau khi về Ba Lan mình bắt đầu chia sẽ kiến thức của mình. Trong khoảng thời gian 5 năm hợp tác, mình đã soạn thảo ra được một mô hình học tiếng Việt riêng. Mình dạy người Ba Lan, cũng dạy cả người Việt, mà được lớn lên ở nước ngoài. Đối với mỗi một người mình có cách dạy riêng. Nhu cầu học của mỗi người là khác nhau, bởi vì mỗi người học để vì mục đích riêng của mình. Do vậy đây là điểu tuyệt vời nhất: mình gặp ai cũng thấy họ phi thường. Không có ai giống nhau trong mỗi tiết học. Công việc học tập luôn gây bất ngờ và rất sôi động – y hệt như đường phố đông đúc ở Hà Nội”.

www.ziarnkoryzu.pl

Facebook

Liên lạc:
Karolina Cao
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.