Trường dạy chơi trống KLICK&DRUM là trường học kiểu này đầu tiên ở Ba Lan. Trường hoạt động liên tục ở Vác-sa-va từ năm 1999.

Trường có những lớp học đa dạng cho mọi người với đủ các trình độ khác nhau. Hàng trăm người chơi trống bắt đầu đánh trống và phát triển lòng ham mê của mình chính từ trường này. Hàng trăm người chơi trống gặp nhau trong nhóm trống và trong những buổi học khác của chúng tôi.

KLICK&DRUM có những lớp học đa dạng cho mọi người tùy theo mức độ các trình độ khác nhau, conggi, djembe, tarabuki và nhiều loại khác. Có một điều thú vị là ngoài các lớp cổ điển, mà vẫn luôn tiến triển, lại còn có các những khóa học online.

Liên lạc:
ĐT: 608 670 725
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trung tâm Văn hóa Bemowo ART.BEM
ul. Górczewska 201, lối vào từ phố ul.Konarskiego, phòng 128, tầng trệt
www.klick.com.pl
www.facebook.com/KLICKandDRUM?fref=ts