Các hình dạng nhân vật đặc biệt được làm bằng dây, xuất xứ từ Thái Lan, năm 2001 khởi đầu sáng kiến và xuất hiện những mẫu hình đầu tiên. Búp bê hạnh phúc không phải là búp bê voodoo. Đó là những sản phẩm của các nghệ sỹ nổi tiếng, làm việc với sự hài lòng và có mức tiền lương cao. Điều này bảo đảm được là các sản phẩm bup bê có giá trị cao, cả về thiết kế lẫn thực hành. Kamibashi - RT-Studio Renata Tutorska
ul. Płowiecka 35
04 - 501 Warszawa

E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.kamibashi.pl

www.facebook.com/kamibashi?ref=ts