Mục đớch để cho người dõn Varsava biết giọng núi là gỡ và được phỏt õm như thế nào. Người ta đó diễn tả bằng những vớ dụ cú sử dụng giọng núi ở vựng Varsava, kể cả tiếng núi trước đõy và hiện nay.

Hội giọng núi Varsava quản lý dịch vụ này.

Với tham vọng là quảng cỏo cỏc nhà xuất bản mới, cỏc phim ảnh và những sự kiện cú liờn quan đến cỏc kiểu giọng núi người Varsava, Hội tổ chức cỏc buổi tập huấn núi giọng Varsava được nhiều người tham dự.

Những người sỏng lập dịch vụ này cũn quảng bỏ cỏc nhà sỏng tỏc tỏc phẩm mới theo giọng núi xưa kia (Hanka Makidatua i zespol Swit Zywych Muzykúw). Bờn cạnh việc quảng cỏo õm thanh của giọng núi, Hội cũn trỡnh bày và phổ cập truyền thống của người dõn Varsava, từ phong tục tập quỏn đến nghệ thuật nấu nướng.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.gwara-warszawska.waw.pl
www.facebook.com/gwarawarszawska?fref=ts