Được thành lập năm 2012 do cố gắng của ụng James Omdo và hoạt động nhờ sự tham gia của cỏc thành viờn tự nguyện.
Nhiệm vụ chớnh của Hội là xõy dựng cầu nối giữa Ba Lan với Chõu Phi, sử dụng cỏc cơ quan địa phương cũng như cỏc tổ chức quốc tế trong nhiều lĩnh vực. Kết nối Chõu Phi rất nhạy cảm với cỏc nền văn húa khỏc.

Người sỏng lập tổ chức quyết định cỏc thay đổi, cú quyền và nghĩa vụ “được thay đổi”, tổng hũa lại thành một sự thống nhất, tin tưởng vào sức mạnh của sự thay đổi thế giới xung quanh chỳng ta để đạt được cỏc mục đớch mà tổ chức đề ra. Africa connect thường xuyờn tổ chức nhiều sự kiện văn húa như: Hội thảo, cỏc lớp giỏo dục, chương trỡnh trao đổi khoa học và tư vấn cho những người cần giỳp đỡ.

Cỏc mục tiờu của tổ chức:
-         Hỗ trợ và tham gia cỏc hoạt động xó hội.
-         Hoạt động của trung tõm thụng tin cho những người muốn tỡm kiếm quan hệ giữa Ba Lan và Chõu Phi.
-  Dự thảo và xuất bản cỏc tài liệu thụng tin.
-  Cộng tỏc trong cỏc hội chợ và triển lóm.
- Quảng bỏ cỏc sản phẩm và dịch vụ của Ba Lan, cựng với hỗ trợ quảng bỏ hàng húa của Chõu Phi và dịch vụ ở Ba Lan.
-  Tổ chức cỏc triển lóm cho cỏ nhõn, hay đại chỳng cỏc tỏc phẩm của cỏc nghệ sĩ Chõu Phi và phim Ba Lan.
-  Tổ chức nhiều hỡnh thức hoạt động cho tổ chức.
-  Tổ chức và hỗ trợ cỏc kỳ chơi thể thao.
-  Giỳp đỡ dịch thuật tiếng.
-  Tổ chức cỏc cuộc gặp mặt thường niờn cho thành viờn của Hội ở nước ngoài và những thành viờn trong Ba Lan, vạch ra định hướng hoạt động, nhất là trong việc cộng tỏc cựng hoạt động.

Liờn hệ:
James Omdo
Fundacja Afryka Connect
ul. Chmielna 26/19 – Warszawa
Trang web: www.afrykaconnect.org