Ý tưởng của Hội Văn hóa Sahaja Yoga là việc quảng bá phương pháp ngồi thiền, do Shri Mataji Nirmala Devi soạn thảo, áp dụng các phương pháp đấu tranh với stress và các dạng nghiện, dựa trên cơ sở thiền Sahaja Yoga, quảng bá văn hóa Ấn độ và các hoạt động về lòng khoan dung và sự chấp nhận những sự đa dạng chủng tộc, văn hóa và quan điểm. Ngồi thiền:
  • Thứ hai 19.00 ul. Traktorzystów 14 Trung tâm Văn hóa ARSUS (URSUS)
  • Thứ ba 12:00 ul. Dereniowa 6 Trung tâm Văn hóa Imielin (URSYNÓW)
  • Thứa ba 18.00 ul. Waryńskiego 12 Trung tâm Thể dục Sinh viên, Nhà Sinh viên Riviera, phòng A102 (gần ngay Metro Politechnika) (ŚRÓDMIEŚCIE)
  • Thứ tư 18.00 ul. Tarczyńska 9 CLB “Mikroklimat” (OCHOTA)
  • Thứ năm19.15 ul. Wysockiego 11 Trung tâm Văn hóa Świt, phòng lò sưởi (BRÓDNO)

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.sahajayoga.pl

www.facebook.com/SahajaYogaPolska