Falun Dafa, còn được biết đến với tên gọi Falun Gong – là một loại thực hành tu thiền cổ điển của Trung Quốc, làm cho trí nhớ, cơ thể và tâm hồn cao thượng hơn, dựa trên các nguyên tắc đại chúng, sự thật, hảo tâm và kiên trì. Falun Dafa được quảng bá đại chúng từ 13.05.1992, đầu tiên ở Trung Quốc, hiện nay trên toàn thế giới. Từ ngày 20.07.1999 ở Cộng hòa Nhân dân Trung hoa đã bắt đầu những cuộc đàn áp và hình sự hóa những người tập luyện Falun Dafa sau bức màn tối, trong đó người ta có gây ra những cuộc thảm họa kinh khủng.

www.falundafa.org