Đức XIV Dala Lama, Tenzin Gjaco nhờ có lời mời của Quỹ Nhân quyền Helsinki vào năm 1993 lần đầu tiên đã sang Ba Lan. Khi trả lời cho câu hỏi là bằng cách nào chính phủ Ba Lan có thể giúp và ủng hộ tây Tạng, Đức Dala Lama đã không chần chừ xin đào tạo giúp người Tây Tạng ở Ba Lan. Chính phủ Ba Lan đã không ngần ngại trả lời cho lời đề nghị này và một năm sau đã có những chương trình học bổng đầu tiên của Chính phủ Ba Lan dành cho người Tây Tạng. Bằng cách này nhờ Chính phủ Ba Lan và rất nhiều người và các tổ chức từ thiện khác mà đang hoạt động vì Tây Tạng, những người Tây Tạng đầu tiên (giáo viên tiếng Tây Tạng và 3 sinh viên) đã được sang Ba Lan dân chủ vào cuối năm 1994 với mục đích học tập ở các trường đại học Ba Lan. Đó là sự khởi đầu lịch sử cộng đồng Tây Tạng trong lãnh thổ Cộng hòa Ba Lan.

Vào những năm tiếp theo lại có những người Tây Tạng khác được sang Ba Lan, với cương vị tiếp tục sang hoạc tập hay là đang là vợ chồng của công dân Ba Lan. Hiện nay cộng đồng Tây Tạng ở Ba Lan bao gồm 25 người (13 nam, 12 nữ). Đây là nhóm người Tây Tạng đông nhất, mà có thể kể đến từ nhiều năm nay.

Mục đích chính của Hội chúng tôi là:

- Phát triển và đại diện tập quán và văn hóa Tây Tạng và di tích Tây Tạng.

- Quảng bá kiến thức về Tây Tạng và người Tây Tạng.

- Hoạt động vì Tây Tạng và thi hành mọi gợi ý và lệnh của Đức Dala Lama và Chính phủ Tây Tạng Lưu vong.

- Quảng bá ý tưởng hợp tác quốc tế để ủng hộ Tây Tạng và người Tây Tạng, mục đích dành được độc lập, bao gồm tất cả 3 tỉnh của Tây Tạng.

Cộng đồng người Tây Tạng tổ chức và tích cực tham gia trong nhiều sự kiện liên quan đến Tây Tạng ở Ba Lan, thí dụ như lễ La sa, Năm mới Tây Tạng, sinh nhật Đức Dala Lama XIV vào ngày 06.07, kỷ niệm ngày lễ quan trọng nhất trong lịch sử Tây Tạng – Cuộc khởi nghĩa Nhân dân Tây tạng ngày 10.03.1059, các hoạt động yêu cầu trả tự do cho Panchelama XI vào ngày sinh nhật 25.04 (hiện tại không ai biết số phận cậu bé ra sao) và cùng với các tổ chức Ba Lan luôn quan tâm đến những sự kiện và những cuộc biểu tình quan trọng nhất ở Tây Tạng.

Vào ngày 24.03.2011 Hội Cộng đồng Tây Tạng ở Ba Lan được đăng ký danh sách Đăng ký Tòa án Toàn quốc. Các mục đích chính của Hội bao gồm:

1. Phát triển và đại diện tập quán và văn hóa Tây Tạng và di tích Tây Tạng.

2. Quảng bá kiến thức về Tây Tạng và người Tây Tạng ở Cộng hòa Ba Lan và nước ngoài.

3. Hoạt động vì người Tây Tạng ở Cộng hòa Ba Lan và nước ngoài.

4. Hoạt động vì Tây Tạng và chuyển đổi thi hành mọi gợi ý và lệnh của Đức Dala Lama và Chính phủ Tây Tạng Lưu vong.

5. Tất cả mọi hoạt động khác vì cộng đồng Tây Tạng.

6. Quảng bá ý tưởng hợp tác quốc tế để ủng hộ Tây Tạng và người Tây Tạng, mục đích giành được độc lập, bao gồm tất cả 3 tỉnh của Tây Tạng (U cang, Kham và Am Do).

Từ tháng 06.2011 Hội Cộng đồng Tây Tạng ở Ba Lan là thành viên của International Tibet network, tổ chức quốc tế bao gồm hơn 200 tổ chức hoạt động vì Tây Tạng trên toàn thế giới.

http://www.tsering.wroclaw.pl/thinktank/?p=1257


Liên lạc:

www.facebook.com/TibetancommunityPoland
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chủ tịch Hội: Kalsang Dorjee
Email. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.