Tổ chức này được ra đời nhờ sỏng kiến của cỏc nhà hoạt động trong lĩnh vực văn húa nghệ thuật như: nhà hỏt, văn học, nhiếp ảnh, phim hoạt hỡnh, cỏc sỏng kiến văn húa và nghệ thuật, cỏc nhà viết kịch bản, quay phim và du lịch.

Tổ chức cú ý định tổ chức cỏc hoạt động nghệ thuật, văn húa và giỏo dục trờn cơ sở cựng đối thoại giữa cỏc nền văn húa và giữa cỏc thế hệ khỏc nhau. Trọng tõm chỳ trọng đến cỏc sỏng kiến ở cỏc lĩnh vực nghệ thuật cựng với sự can thiệp của xó hội, đặt vấn đề với cỏc vấn đề vướng mắc hiện nay ở Ba Lan, ở Chõu Âu cũng như trờn toàn thế giới. Cỏc hoạt động nghệ thuật được nhiều người thuộc cỏc tầng lớp khỏc nhau tham gia. Thụng qua nghệ thuật, mọi người cú điều kiện gặp nhau, thể hiện sự tớch cực của mỡnh trong thực tiễn xó hội.

Thụng qua cỏc dự ỏn nghệ thuật quốc tế, cỏc hoạt động liờn ngành cựng với sỏng kiến tham dự của người tị nạn và định cư trờn lónh thổ Ba Lan, chỳng tụi cựng hành động cho việc bàn luận giữa văn húa cỏc dõn tộc, hội nhập ở Chõu Âu và quyền con người.

Chỳng tụi quan tõm đến vấn đề đi sõu về kiến thức trong lĩnh vực nhõn quyền.

Cũng như được làm quen với phương pháp mới, các phương pháp sáng tạo của phim hoạt hình văn hóa và giáo dục đa dân tộc. Vì vậy chúng tôi còn tiến hành các công việc nghiên cứu, các chiến dịch xa hội, tổ chức các hội nghị.

Bắt đầu từ tháng 2 năm nay tổ chức các buổi tập huấn về ca kịch trong khuôn khổ dự án “Cư trú Varsava dành cho người Ba Lan và người nước ngoài ở Varsava”. Đến nay đã có 2 vở kịch được dàn dựng, đó là: “ở đây tốt hơn, hãy đến đây” và “Tôi sẽ mang đến đây vườn của tôi”.

Fundacja Strefa Wolnosłowa
ul.Gotawicka 4/40
03-550 Warszawa

Tel.+48600 660 364
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.strefawolnoslowa.pl

www.facebook.com/pages/Strefa-WolnoS%C5%82owa/246828518736418?fref=ts