Hội “Không bao giờ nhiều hơn” và nhóm chống Đức quốc xã phối hợp nhằm chống lại các vấn đề nảy sinh trong xã hội như: phân biệt chủng tộc, làn sóng phát xít mới, sự bài ngoại, không khoan dung. Nhiệm vụ của hội là quảng bá văn hóa đa dạng và sự tôn trọng cho sự khác biệt.

Hội được thành lập năm 1996 do sáng kiến của một nhóm thanh niên không chính thức – nhóm chống lại chủ nghĩa phát xít này hoạt động từ năm 1992.

Hiện nay Hội “Không bao giờ tái diễn” chuyên theo dõi biểu hiện, hành động được cho là phân biệt chủng tộc. Hội đã đạt được nhiều thành tích trong và ngoài nước. Nhờ sự đóng góp của hội mà năm 1996 đã tổ chức thành công chiến dịch đề ghi vào hiến pháp Ba Lan là cấm hoạt động của các tổ chức phát xít và phân biệt chủng tộc (điều 13).

Sáng kiến của hội là lập nên “Sổ nâu” – ghi nhận từ nhiều năm tất cả các sự kiện mang tính phân biệt chủng tộc và phân biệt đối xử cùng với những hành động do các tổ chức phát xít; “Trung tâm thông tin” – cộng tác với các cơ quan thông tin dại chúng. “Chúng ta loại trừ phân biệt chủng tộc khỏi các sân vận động”- cho những cổ động viên bóng đá trên các sân vận động, cho các cầu thủ, huấn luyện viên, các nhà hoạt động cho phong trào thể thao và cho các nhà báo, phóng viên thể thao. “âm nhạc chống phân biệt chủng tộc” – thực hiện nhiều thể loại âm nhạc của nhiều nước khác nhau “Chương trình Racism – Delete” – chống phân biệt chủng tộc trên các mạng điện tử.

Hội “Không bao giờ tái diễn” luôn sẵn sàng cộng tác với tất cả mọi người trên nguyên tắc bình đẳng, cùng chung một ý tưởng là không chấp nhận phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa phát xít mới.

Stowarzyszenie “NIGDY WIECEJ”
Tel: 601 360 835
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.nigdywiecej.org
www.facebook.com/respect.diversity
P.O Box6, 03-700 Warszawa 4