Theo tiếng Nhật thì Marebito có nghĩa là người khách và người du hành đến từ phương xa, người này mang theo điều phước lành, bài ca và chuyện kể - một kho của nhà hát. Đây là nhân vật diễn viên du hành cổ điển, đang diễn cùng chủ nhà (arujo). Vậy là khách và chủ. Người mới đến và người ngồi nhà. Thầy và trò.

Theo tiếng Nhật thì Marebito có nghĩa là người khách và người du hành đến từ phương xa, người này mang theo điều phước lành, bài ca và chuyện kể - một kho của nhà hát. Đây là nhân vật diễn viên du hành cổ điển, đang diễn cùng chủ nhà (arujo). Vậy là khách và chủ. Người mới đến và người ngồi nhà. Thầy và trò.
Nhờ có hoạt động của Quỹ, nhóm Ryokurankai đã được thành lập, do thầyAkira Matsui dẫn dắt, cứ đều đặn thực hành nghệ thuật biểu diễn diễn viên của nhà hát no và có được các thành tích của mình trong các buổi diễn, trong đó diễn ổ các hội nghị tiếng Nhật.

Bên cạnh Quỹ Nghệ thuật Marebito, ngay từ thời mới thành lập, Nhà hát Marebito đã được hoạt động, kết nối những kinh nghiệm trong ngôn ngữ nghệ thuật của mình, mà có được trong các buổi gặp mặt với các giáo viên hiện đại và truyền thống của các dạng nhà hát hoặc là gần giống như nhà hát.

Quỹ cũng trợ giúp các nhóm và các nghệ sỹ khác, mà có cùng niềm đam mê, để thi hành các dự án của mình.

Quỹ Nghệ thuật Marebito
ul. Gwiaździsta 15 m.
323 01-651
Warszawa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.