Fuerza Perú là hiệp hội văn hóa do người Peru sống tại Vacsava và bạn bè của họ thành lập. Mục đích của hội là quảng bá đất nước và con người của Peru, thông các hoạt động văn hóa trong và ngoài nước nâng cao lòng yêu nước và tự hào dân tộc cho người Peru.
Fuerza Perú đã tổ chức thành công Liên hoan "Perú Corazón!" - lễ kỷ niệm quốc khánh Peru năm 2010 với hơn 250 người tham dự tại Pole Mokotowskie ở Vacsava.

Ngoài ra các buổi chiếu phim, ảnh được tổ chức hàng tháng tại "W Biegu Café" tại Vacsava. Warszawie. Tiệc "Marinera Party" được tổ chức tại câu lạc bộ Klub Bratnia Szatnia.

Liên hệ:
lThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.fuerzaperu.org
www.facebook.com/fuerzaperu.org