Qũy "Ukraiński Żurnal" (Tạp chí Ukraina) kết nối văn hóa Ba lan, Ukraina, Czech và Slovakia. Quỹ tổ chức các buổi gặp gỡ và các hoạt động hướng đến trao đổi văn hoá, quảng bá cho văn hóa các nước Trung Âu.
Quỹ nhận đặt báo "Ukraiński Żurnal" tại Ba lan.


Fundacja "Ukraiński Żurnal" (Quỹ "Tạp chí Ukraina")

+48-501-055-378
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.ukrzurnal.eu