Chương trình Tây tạng do quỹ Không gian khác (Fundacja Inna Przestrzeń) thực hiện. Chương trình tập trung vào các hoạt động nhằm xây dựng từ cơ sở đi lên sự ủng hộ xã hội, chính trị cho giải pháp hòa bình chấm dứt sự cai trị của Trung Quốc tại Tây tạng. Quỹ tiến hành các hoạt động thông tin, trong đó có trang web www.ratujTybet.org, hợp tác cùng các đối tác truyền thông và các tổ chức phi chính phủ nhằm quảng bá cho quyền con người, cũng như làm công khai hóa thực trạng tình hình Tây tạng. Liên hệ:

Program Tybetański Fundacji Inna Przestrzeń - ratujTybet.org
ul. Nowy Świat 23/25
Warszawa

www.ratujtybet.org
www.facebook.com/ratujTybet?ref=stream